Verklaring Omtrent het Gedrag

29/03/2013

Elke gastouder dient te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, is een VOG ook verplicht voor de huisgenoten van achttien jaar en ouder. Daarnaast is een VOG verplicht voor volwassen personen die actief bij de opvang betrokken zijn. Het origineel van de VOG is op de in het LRKP geregistreerde opvanglocatie aanwezig. Op eventuele andere locaties is een kopie aanwezig.

De VOG kun je bij de gemeente waar je woont aanvragen.

Elke aanvrager van de VOG moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een verblijfsdocument waarop het BSN staat.

Bron: www.rijksoverheid.nl

ViaViela: Verklaring Omtrent het Gedrag ViaViela

ViaViela begeleidt de gastouder bij het aanvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag. De originele verklaringen van gastouder, partner en huisgenoten bevinden zich in de gastoudermap op de opvanglocatie. Daarnaast is deze online in de persoonlijke klantenportal terug te vinden in de digitale versie van de gastoudermap.