Ongevallenregistratie en Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

29/03/2013

Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. De gastouder is verplicht de ongevallen als gevolg waarvan een arts geraadpleegd moest worden te registeren. De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur en bevat:

  • de aard en de plaats van het ongeval
  • de leeftijd van het kind
  • de datum van het ongeval;
  • een overzicht van maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen

Op het opvangadres is de 'Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' aanwezig dat het gastouderbureau heeft opgesteld. De gastouder kent de inhoud van deze meldcode en handelt er aantoonbaar naar.

bron: www.rijksoverheid.nl

Beide documenten bevinden zich in de gastoudermap op de opvanglocatie en zijn voor ouders en gastouders terug te vinden in hun persoonlijke klantenportal.