Toeslagen

Stopzetten kinderopvangtoeslag

29/03/2013

Op elk moment van het jaar kun je doorgeven dat je geen kinderopvangtoeslag meer wilt ontvangen. Je hebt dan alleen recht op kinderopvangtoeslag over de voorafgaande maanden. Je kunt ook de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht stopzetten. Je moet dan wel het bedrag dat je al gekregen hebt, terugbetalen. Je kunt een stopzetting via internet of op papier doorgeven.

Wijzigen kinderopvangtoeslag

29/03/2013

In onderstaande situaties moet je een wijziging doorgeven aan de Belastingdienst:

Aanspraak kinderopvangtoeslag

28/03/2013

Je moet als ouder aan de volgende voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag:

Aanvragen kinderopvangtoeslag

28/03/2013

Je kunt aanspraak maken op kinderopvangtoeslag als je gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Ook het gastouderbureau waarbij je gastouder is aangesloten, moet in dit register staan. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag vanaf de datum waarop de gastouder is geregistreerd in het LRKP. Het recht op kinderopvangtoeslag kan niet eerder ingaan. Je moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Je kunt alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de maand waarin je de toeslag aanvraagt en voor de maand ervoor.