Aanspraak kinderopvangtoeslag

28/03/2013

Je moet als ouder aan de volgende voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag:

Persoonlijke situatie:

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of je hebt een geldige verblijfsvergunning, of je woont in een EU-land, in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.
  • Je hebt 1 of meer inwonende kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Krijg je zo'n bijslag of bijdrage niet? Dan moet je zelf bijdragen in de kosten van levensonderhoud. Per kind is dat minimaal € 408 per kwartaal.
  • Je kind gaat naar een vorm van kinderopvang die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang zijn. De gastouder dient ook opgenomen te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Het kind waarvoor je kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • Jij of je partner betaalt de kosten voor kinderopvang.

Arbeidssituatie*:

  • Je werkt (in dienst van een werkgever, als zelfstandige of in de onderneming van je partner). Of:
  • Je ontvangt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet kinderopvang.

*Deze voorwaarden gelden ook voor je toeslagpartner

bron: www.toeslagen.nl