Wijzigen kinderopvangtoeslag

29/03/2013

In onderstaande situaties moet je een wijziging doorgeven aan de Belastingdienst:

  • Eén van de kinderen gaat gebruik maken van een ander soort kinderopvang of het aantal uren of het uurtarief van de kinderopvang verandert.
  • Je ontvangt voor één of meer kinderen nog geen kinderopvangtoeslag en je hebt hier wel recht op.
  • Eén of meer kinderen maken geen gebruik meer van geregistreerde kinderopvang en je ontvangt voor hen nog wel kinderopvangtoeslag.
  • In de loop van het kalenderjaar verandert het toetsingsinkomen van jou of jouw toeslagpartner.
  • Je wilt de kinderopvangtoeslag op een ander rekeningnummer ontvangen.
  • Je gaat gebruik maken van een andere gastouder. Je dient dan de naam/adresgegevens van deze gastouder door te geven alsmede het LRK-nummer van deze gastouder.

Doorgeven wijziging

Je kunt op elk moment van het jaar een wijziging doorgeven. Het beste is echter om wijzigingen zo snel mogelijk door te geven. Zo voorkom je dat je later toeslag moet terugbetalen of dat je te weinig toeslag krijgt. Je kunt een wijziging via internet of op papier doorgeven.

Via internet

Wijziging tot kalenderjaar 2011 kunnen wijzigingen ingediend worden met het aanvraag- en wijzigingsprogramma. Dit programma staat vaak nog op de computer waarmee je de aanvraag verstuurd hebt. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je het programma downloaden via de site van Belastingdienst toeslagen.

Vanaf 2012 kun je alleen nog wijzigingen indienen via 'Mijn toeslagen'. Hiervoor ga je naar www.toeslagen.nl , waarna je kunt klikken op de button 'Inloggen op Mijn toeslagen'. Je krijgt dan inzage in je persoonlijke gegevens en vanuit deze pagina kun je eenvoudig een aanvraag of wijziging indienen voor de Kinderopvangtoeslag.

Op papier

Vraag een aanvraag- en wijzigingsformulier op via de BelastingTelefoon (0800 - 0543). Houd je BurgerServiceNummer (BSN) bij de hand.

Let op: Geef altijd aan vanaf welke datum de wijziging geldt.

Bij ViaViela aangesloten ouders vinden in hun persoonlijke portal uitgebreide handleidingen waarin exact staat omschreven hoe een wijziging moet worden doorgegeven met behulp van het aanvraag- en wijzigingsprogramma van Belastingdienst Toeslagen.

bron: www.toeslagen.nl