Kassiersfunctie

28/03/2013

Gastouderbureaus zijn verplicht om de kassiersfunctie uit te voeren. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt.

Het geld dat een ouder aan het gastouderbureau betaalt en dat bestemd is voor de gastouder moet binnen vijf kalenderdagen worden doorgestort aan de gastouder. In de Wet op het Financieel Toezicht is bepaald dat ontvangen gelden vijf kalenderdagen na ontvangst doorgestort moet worden. Gastouderbureaus zijn verplicht zich te houden aan de richtlijnen van de Wet op het Financieel Toezicht. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de naleving van deze norm.

bron: www.rijksoverheid.nl

Kassiersfunctie ViaViela

De betalingen van de gastoudervergoeding verlopen binnen ViaViela via Stichting Gastoudergelden. De ouder betaalt de gastoudervergoeding aan de Stichting Gastoudergelden en deze stort de gastoudervergoeding binnen 5 kalenderdagen door aan de gastouder. De Stichting Gastoudergelden beheert een aparte rekening en staat onder toezicht van een notaris.