Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

29/03/2011

Om de kwaliteit van de gastouderopvang te waarborgen wil de overheid dat gesubsidieerde gastouderopvang alleen wordt uitgevoerd door erkende gastouders. Erkende gastouders zijn officieel in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) opgenomen. Het register is belangrijk: het zegt namelijk iets over de kwaliteit van alle geregistreerde gastouders. Wanneer een gastouder niet in het Landelijk Register staat, hebben de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag.

Bij de aanmelding van een gastouder voor opname in het LRKP moet het gastouderbureau kopie├źn aanleveren van de volgende documenten:

  • een geldig identiteitsbewijs van de gastouder
  • een bewijsstuk beroepskwalificatie van de gastouder
  • een bewijsstuk opleiding spoedeisende hulpverlening of eerste hulp aan kinderen van de gastouder
  • een VOG van de gastouder en, als de opvang op het woonadres van de gastouder plaatsvindt, van huisgenoten van 18 jaar en ouder

Ouders dienen het nummer waarmee de gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen door te geven aan Belastingdienst Toeslagen.

bron: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Werkwijze ViaViela

Op het moment dat de gastouder het MBO-2 opleidingstraject succesvol heeft afgerond verzorgt ViaViela de aanmelding van de gastouder voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. Zodra de gastouder is ingeschreven in het LRKP, ontvang je hierover bericht van ViaViela.