Nieuws

Aangifte inkomstenbelasting 2015 voor gastouders

Gewijzigde regels Belastingdienst
Vanaf dit jaar kijkt de Belastingdienst op een andere manier naar jouw inkomsten als gastouder. Er wordt niet langer uitgegaan van het inkomen wat je hebt verdiend volgens de uren die je dat jaar gewerkt hebt, maar van jouw daadwerkelijke ontvangen inkomsten. Het gaat er dus om welk bedrag aan inkomsten je in totaal, gedurende het kalenderjaar 2015, via Stichting Gastoudergelden op je rekening hebt ontvangen.

Nieuwe jaaropgave 2015
Om ervoor te zorgen dat je jouw vooraf ingevulde aangifte op de juiste manier kunt controleren, heeft ViaViela voor je uitgezocht welke inkomsten jij door kunt geven bij de Belastingdienst. Als gastouder van ViaViela heb je zaterdag 27 februari een schriftelijke brief met toelichting ontvangen met daarin jouw persoonlijke jaaropgave 2015.

Verzorgt je boekhouder jouw aangifte inkomstenbelasting?
Geef je boekhouder dan zowel je schriftelijke jaaropgave 2015 als de bijbehorende toelichting.

3 Scenario’s mogelijk bij jouw aangifte inkomstenbelasting
Omdat 2015 het eerste jaar is waarin de belastingdienst kijkt naar jouw feitelijk ontvangen inkomsten in het kalenderjaar 2015, is er sprake van een overgangsjaar.

In dit overgangsjaar zijn er 3 situaties mogelijk bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting. In de jaaropgave 2015 met toelichting die je per post hebt ontvangen, staat de situatie die voor jou van toepassing is, uitgelegd.

1: Je hebt in 2015 al je gastouderbetalingen ontvangen lees meer >>

2: Je hebt in 2014 betalingen ontvangen die bestemd waren voor 2015 lees meer >>

3: Je hebt in 2015 betalingen ontvangen die nog bestemd waren voor 2014 lees meer >>

In dit geval is de toelichting bij je jaaropgave niet voor jou van toepassing:
Heb je in 2014 aangifte inkomstenbelasting gedaan op basis van betalingen die je werkelijk op je rekening hebt ontvangen? Dan hoef je niks aan te passen in je aangifte. Het bedrag op je bijgevoegde jaaropgave, komt overeen met het vooraf ingevulde bedrag op je aangifte.

In dit geval is de schriftelijke jaaropgave van 27 februari niet voor jou van toepassing:
Sta je als gastouder ingeschreven in de Kamer van Koophandel? Geef jouw inkomsten dan op in box 1 onder ‘Winst uit Onderneming’. Je doet in dit geval wel aangifte op basis van inkomsten gekoppeld aan opvanguren in 2015. Gebruik hiervoor de jaaropgave die vanaf 1 maart in Mijngastouderburo.nl staat.

Aftrekposten
Mogelijk heb je kosten gemaakt die je in je aangifte mag opvoeren als aftrekposten. Een uitgebreide toelichting vind je in de Kenniswijzer in Mijngastouderburo.nl. Onder het kopje ‘Inkomstenbelasting gastouder’ staat het document ‘Administratie en aftrekbare kosten voor gastouders’.

Heb je vragen?
Laat het ons weten. Om je vraag zo snel en volledig mogelijk beantwoord te krijgen, kun je deze het beste stellen via je persoonlijke pagina in Mijngastouderburo.nl onder het kopje ‘Vraag stellen’ of mail je vraag naar ib2015@viaviela.nl. Geef hierbij je klantnummer en het kenmerk van de ontvangen brief op (de vind je op de eerste bladzijde bovenaan).