Nieuws

Ben jij een gastouder of nanny?

Werk je als opvangprofessional in de kleinschalige kinderopvang, dan wordt je functie vaak aangeduid als gastouder of nanny. Voor je registratie in het Landelijk Register Kinderopvang maakt het niks uit; het LRK registreert iedereen als gastouder.

In de praktijk heeft je keuze om te gaan werken als gastouder of als nanny echter wel gevolgen; voor je uurtarief, het soort overeenkomst dat je sluit en voor je belastingaangifte. Weet jij al of je als gastouder of nanny wilt werken? Lees hier meer over de verschillen en bepaal wat het beste past bij jou!

 

Locatie   

De meeste gastouder- en nannybureaus bepalen het verschil tussen een gastouder en een nanny op basis van de opvanglocatie. Vang jij kinderen in jouw eigen huis op (of in een ruimte aan huis die is ingericht als opvangruimte), dan ben je een gastouder. Bied je opvang bij ouders aan huis, dan word je vaak een nanny genoemd (behalve wanneer je familie bent van de opvangkinderen, dan val je ook in de categorie gastouder).


Wie bepaalt hoe jij je werk doet

Waarom is de plaats van opvang zo belangrijk? Dat heeft te maken met de gezagsverhouding tussen jou en de ouder. Deze juridische term draait om de vraag: wie bepaalt hoe jij jouw werk doet? Bij opvang in jouw eigen huis (gastouderopvang) gaat de wet ervan uit dat jij de regie hebt, en dat er dus geen gezagsverhouding is. Vang je kinderen op in het huis van de ouders (nanny-opvang) dan is die gezagsverhouding er wel, de ouder bepaalt in dat geval meestal de regels.


Meer zekerheid tegenover meer belastingvoordeel

Wel of geen gezagsverhouding heeft weer gevolgen voor het soort overeenkomst dat je sluit met ouders. In de praktijk komen de volgende twee overeenkomsten het meeste voor: de Overeenkomst van opdracht en de Regeling dienstverlening aan huis. Als gastouder heb je te maken met de eerste en als nanny met de tweede variant. De verschillen tussen deze overeenkomsten liggen vooral op het vlak van zekerheid. Zo krijg je als gastouder niet doorbetaald tijdens vakanties of wanneer je ziek bent, terwijl je als nanny vakantiedagen opbouwt en recht hebt op zes weken loondoorbetaling bij ziekte. Verder heb je als nanny minimaal recht op het minimumloon, ook wanneer je één kind opvangt. Als gastouder spreek je een tarief per kind per uur af en kan je totale vergoeding per uur dus best oplopen. Het werken als zelfstandig gastouder biedt bovendien verschillende fiscale voordelen, waardoor je meer overhoudt van dat wat je verdient.


Meer weten?

Zoals je ziet brengt het werken als gastouder of nanny verschillende financiële en fiscale gevolgen met zich mee. Wil je hier meer over weten? Open dan de Gastoudergids 2020 en ontdek nog meer slimme financiële weetjes!