Nieuws

Gastouder als zelfstandig ondernemer

Recente gebeurtenissen
Onlangs heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak tussen de Belastingdienst en een gastouder, hierbij stond de zelfstandigheid van de gastouder centraal. In deze zaak werd de betreffende gastouder niet aangemerkt als zelfstandig ondernemer wat betreft haar aangifte inkomstenbelasting.

In een andere vergelijkbare zaak in juli van dit jaar, heeft het gerechtshof van Noord-Nederland een uitspraak gedaan waarbij de gastouder wel werd gezien als een zelfstandig ondernemer met het recht op dezelfde fiscale voordelen als andere ondernemers.

Standpunt ViaViela
ViaViela ziet het zelfstandig ondernemerschap bij gastouders als een logisch gevolg van de ontwikkeling die het vak van gastouder in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Gastouders zijn opgeleid om zelfstandig een kleinschalige opvang te leiden, ze geven zelf vorm aan hun opvang, moeten over dezelfde kwaliteiten beschikken als iedere andere ondernemer, lopen ondernemersrisico’s en investeren als een ondernemer.

Wanneer een gastouder vervolgens voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan ondernemers om als zelfstandige te worden aangemerkt, dan mag er voor gastouders geen extra belemmering zijn om die zelfstandigheid en de daarbij behorende fiscale voordelen, ook toegekend te krijgen.