Nieuws

Gastouder kan wel degelijk ondernemer zijn

 

De laatste weken is er op diverse online discussiegroepen zoals Facebook onrust ontstaan onder gastouders die zelfstandig ondernemer zijn. In augustus heeft het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden namelijk een gastouder niet aangemerkt als zelfstandig ondernemer, omdat zij volgens het Hof onvoldoende zelfstandig was ten opzichte van de gastouderbureaus waar zij mee werkte. De grote vraag die nu leeft is of de Belastingdienst alle zelfstandig gastouders niet meer als ondernemers ziet en hen derhalve de aftrekposten voor ondernemers ontneemt.

Deze week heeft ViaViela samen met vertegenwoordigers van de VGOB, het Platform Gastouderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang een gesprek gevoerd met de landelijk vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting. Deze heeft ontkend dat alle gastouders nu over één kam worden geschoren. "Iedere gastouder moet op zijn eigen merites worden beoordeeld." Bij de Belastingdienst is dit ook gecommuniceerd richting de inspecteurs. Het blijft dus heel belangrijk dat gastouders aan alle voorwaarden voldoen voor het zelfstandig ondernemerschap. U kunt de ondernemerscheck van de Belastingdienst invullen voor een indicatie van uw zelfstandig ondernemerschap. Mocht er geen sprake zijn van ondernemerschap, dan zullen de inkomsten kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheid en dan blijft aftrek van gemaakte kosten nog wel mogelijk.

De drie vertegenwoordigers onderzoeken in de tussentijd samen met de Belastingdienst of een nieuwe rechtbankprocedure zinvol is. Indien alle partijen tot deze conclusie komen, gaan we op zoek naar een geschikte gastouder wiens casus we zullen voorleggen. Zo hopen we voor de lange termijn duidelijkheid te krijgen over de zelfstandigheid van gastouders. Wordt u door uw inspecteur niet langer als ondernemer aangemerkt louter op basis van de uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden? Neemt u dan contact op met de Brancheorganisatie Kinderopvang/VGOB/Platform Gastouderopvang of ViaViela.

 

Aangifte inkomstenbelasting
Voldoe jij aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan zelfstandig ondernemers, dan kun je er voor kiezen om jouw inkomsten in de aangifte inkomstenbelasting in te vullen als Winst uit Onderneming. Je betaalt dan minder inkomstenbelasting omdat je gebruik mag maken van regelingen die vallen onder de ‘ondernemersaftrek’. De meest bekende zijn de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Houd er wel rekening mee dat uiteindelijk de Belastingdienst beslist of jij aan alle voorwaarden voor ondernemerschap voldoet. Mocht de Belastingdienst uiteindelijk anders beslissen, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de verschuldigde belasting. Zorg er voor dat je het bedrag reserveert dat je meer moet betalen als de belastingdienst anders beslist.

Wil jij meer weten over jouw zelfstandigheid als gastouder? Raadpleeg dan de Gastoudergids 2017 Gastoudergids 2017.