Nieuws

Gastouders getroffen door hoge leges

Daardoor is het aantal aanvragen van gastouders in gemeenten die leges heffen aanzienlijk afgenomen, namelijk met 31%. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek over 2013 van Viaviela.nl en 4Kids.

Grote verschillen

Opvallend is ook dat de bedragen die gemeenten voor leges hanteren sterk uiteenlopen. In 2014 betaalt een gastouder in de gemeente Noordoostpolder € 23,50, terwijl een gastouder in Vianen € 798,- kwijt is. Exact dezelfde handeling is in Vianen dus 34 x duurder. Daarentegen hoeven gastouders in, bijvoorbeeld, Maastricht geen leges te betalen, terwijl gastouders in Amsterdam € 759 betalen. Gemiddeld rekenen gemeenten een bedrag van ruim € 400,- voor de betreffende leges. Dat is ruim € 67,- meer dan een jaar eerder. Ook het aantal gemeenten dat leges heft stijgt ieder jaar explosief: van 2 in 2010 tot meer dan 150 in 2014.

Voor veel potentiële gastouders of gastouders die een andere opvanglocatie willen laten registreren, zijn de bedragen voor de leges veel te hoog. Zeker in verhouding tot de vergoeding die gastouders ontvangen voor het opvangen van jonge kinderen. ‘Gastouders vervullen een belangrijke maatschappelijke rol’, aldus algemeen directeur Hubèr Agterberg van Viaviela.nl. ‘Zij zorgen ervoor dat andere ouders aan het werk kunnen. Dankzij gastouders kunnen kinderen veilig en ontwikkelingsgericht worden opgevangen in een huiselijke, kleinschalige omgeving.’ Algemeen directeur Sebastiaan Dekkers van 4Kids beaamt dit. ‘Ouders kiezen bewust voor gastouderopvang. Niet voor niets gaan wekelijks zo’n 105.000 kinderen naar een gastouder. De steeds hogere leges schrikken echter een aanzienlijk aantal potentiële gastouders af’.

Dure en te lange inspecties

Tevens blijkt uit het onderzoek dat de zogeheten aanvangsinspecties van de GGD bij gastouders een herhaling betreffen van reeds door het gastouderbureau uitgevoerde controles en dat door de GGD daarvoor te veel uren in rekening worden gebracht. Het inspectiebezoek aan de gastouder van de GGD duurt ongeveer één uur. Toch declareren de GGD’s gemiddeld bijna 5 uur voor deze inspectie.

Petitie aan Tweede Kamer: landelijke politiek moet ingrijpen

Als oplossing pleiten Viaviela.nl en 4Kids voor landelijke maximumbedrag dat als leges voor registratie van een gastouder door gemeenten in rekening mag worden gebracht Daarnaast moet het makkelijker worden voor gastouders die al in het register zijn opgenomen om een nieuwe opvanglocatie te registreren. Viaviela.nl en 4Kids hebben de afgelopen jaren veel bezwaarschriften naar gemeenten verzonden, maar de leges nemen alleen maar toe in plaats van af. Dit terwijl de gemeenten bijdragen ontvangen uit het Gemeentefonds voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. Het lijkt erop dat gemeenten die hoge leges vragen voor de inspecties het bijdragen uit het Gemeentefonds niet daadwerkelijk inzetten voor de kwaliteit van de kinderopvang en de rekening daarvoor bij de gastouders (en daarmee indirect ook de ouders) neerleggen. Daarom vinden de organisaties dat de landelijke politiek moet ingrijpen. Zij bieden dan ook samen met gastouders woensdag 26 maart 2014 de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het onderzoeksrapport als petitie aan. De Tweede Kamer debatteert aansluitend met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderopvang.