Nieuws

Gastouders strijden voor lagere leges

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer gemeenten in Nederland hoge leges heffen voor inschrijving van nieuwe gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daardoor is het aantal aanvragen van gastouders in gemeenten die leges heffen aanzienlijk afgenomen, namelijk met 31%.

Voor potentiële gastouders zijn de leges te hoog, zeker in verhouding tot de vergoeding die gastouders ontvangen voor het opvangen van jonge kinderen. ViaViela en 4Kids, twee landelijk opererende gastouderbureaus, schrijven daarom elke gemeenteraad aan van gemeenten die meer dan € 300,- leges heffen.

‘In totaal hebben wij ruim 60 gemeenteraden een brief gestuurd waarin wij hen verzoeken de leges te verlagen. Gastouders vervullen namelijk een belangrijke maatschappelijke rol door te voorzien in de opvang van 105.000 jonge kinderen’, aldus algemeen directeur Hubèr Agterberg van ViaViela. ‘Gastouders zorgen ervoor dat andere ouders aan het werk kunnen. Dankzij gastouders kunnen kinderen zich veilig ontwikkelen in een, kleinschalige huiselijke omgeving.’

Algemeen directeur Sebastiaan Dekkers van 4Kids beaamt dit. ‘Ouders kiezen bewust voor gastouderopvang. Niet voor niets gaan wekelijks zo’n één vijfde van alle jonge kinderen in de kinderopvang naar een gastouder. De steeds hogere leges, voor die gemeenten een melkkoe, schrikken echter een aanzienlijk aantal potentiële gastouders af’.

ViaViela en 4Kids zetten dit probleem al langer op de kaart. Zo hebben zij in maart een petitie aan Tweede Kamerleden aangeboden over de hoge leges. Minister Asscher van Sociale Zaken verwees echter direct naar de gemeenten toen hij erover bevraagd werd tijdens een debat. De gastouderbureaus hopen dat de gemeenteraadsleden de wethouders zullen verzoeken om de leges flink te verlagen.