Nieuws

Kinderopvang in 2012

 Wijzigingen 2012:

Ongewijzigd uurtarief: 5,09
Het maximale uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen, blijft in 2012 voor de gastouderopvang ongewijzigd: € 5,09 bruto per uur.

Betaling van de gastouder binnen twee maanden
De overheid stelt dat de betaling van de gastoudervergoeding via een erkend gastouderbureau moet lopen. Betalingen bij ViaViela lopen ook in 2012 via de Stichting Gastoudergelden. Nieuw is dat je vanaf 2012 verplicht bent om de gastouder te betalen binnen twee maanden nadat de opvang heeft plaatsgevonden.

Kinderopvangtoeslag en werkloosheid
Vanaf 2012 behoud je als ouder nog gedurende een periode van 3 maanden het recht op dezelfde kinderopvangtoeslag als in de periode voorafgaand aan de werkloosheid. De termijn van 3 maanden kan ook doorlopen van het ene kalenderjaar naar het volgende kalenderjaar. Na 3 maanden vervalt het recht op kinderopvangtoeslag als er nog geen sprake is van een nieuw dienstverband.

De kosten voor kinderopvang worden herverdeeld
Op de langere termijn streeft de overheid naar een eerlijke verdeling in de kosten voor de kinderopvang; 1/3 overheid, 1/3 werkgevers en 1/3 vraagouders.

In 2012 betaalt de werkgever 1/3e deel van de kosten. Voor de ouders geldt dat zij nog minder dan 1/3e deel van de kosten meebetalen, en hierdoor de overheid meer dan 1/3.

Ruiloppas
Vraagouders die eveneens gastouder zijn, en die geen andere inkomsten hebben dan inkomsten uit gastouderopvang, hebben vanaf 2012 geen recht meer op kinderopvangtoeslag. In deze situatie wordt er gesproken over 'ruiloppas'. Hierbij is een ouder zowel vraagouder voor de eigen kinderen als gastouder voor andere kinderen. Als deze ouder geen inkomsten heeft buiten de inkomsten als gastouder om, vervalt in 2012 het recht op kinderopvangtoeslag.

Voorlichtingsplicht
Kinderopvanginstellingen dienen de vraagouders volledig en correct te informeren over de uren waarvoor zij kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen. Dit om te voorkomen dat vraagouders onterecht teveel of te weinig kinderopvangtoeslag ontvangen.

GGD bezoeken in 2012 risicogestuurd
De GGD ziet toe op naleving van de Wet kinderopvang. De GGD houdt toezicht op de gastouder en de opvanglocatie. In 2011 streefde de GGD ernaar om alle gastouders die opvang verzorgen op het eigen adres te inspecteren.

In 2012 zullen gastouders risicogericht geïnspecteerd gaan worden. Afhankelijk van de uitkomsten van het GGD bezoek bij het gastouderbureau wordt bepaald hoeveel gastouders van dit bureau vervolgen bezocht gaan worden.

Boetes bij misbruik kinderopvangtoeslag worden hoger
Vanaf 2012 worden de boetes welke Belastingdienst Toeslagen kan opleggen bij misbruik van de kinderopvangtoeslag hoger. De boete kan oplopen tot 100% van het terug te betalen bedrag.

 

Aanpassing toeslagtabel
De overheid geeft veel geld uit aan de kinderopvang en bezuinigt daarop in 2012. Ouders met lage inkomens mogen daar van het kabinet niet de dupe van worden. De aangekondigde maatregelen gelden daarom vooral voor de mensen met hogere inkomens. Voor álle ouders geldt dat de toeslag voor kinderopvang voor 2012 opnieuw berekend en toegekend wordt.

Koppeling van gewerkte uren aan de kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag biedt ouders de gelegenheid om werk en zorg te combineren. Tot nu toe werd er bij de berekening van de toeslag nog niet gekeken naar het aantal uren dat de ouders werken. Dit verandert vanaf 2012. De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren van de minst werkende ouder.

  • Dagopvang: ouders hebben maximaal recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende ouder.
  • Buitenschoolse opvang: ouders hebben maximaal recht op 70% van de werkuren van de minst werkende ouder.

Maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per kind per maand
Tot 2011 kon je als werkende ouder voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen, per opvangsoort. Vanaf 2012 wordt niet meer gekeken naar de soort opvang, in totaal kun je voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op met de medewerkers van onze helpdesk: 0499-425 421 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.45. Zij helpen je graag verder.