Nieuws

ViaViela zoekt leden voor de oudercommissie

De centrale oudercommissie kan meepraten over tal van zaken. Dit kan gaan over bijvoorbeeld het algemeen beleid, pedagogisch beleid, prijsstelling en het klachtenreglement. 

De centrale oudercommissie is een overkoepelende oudercommissie die bestaat naast de regionale oudercommissies van de vestigingen van ViaViela. Deze centrale oudercommissie behartigt de belangen waarvoor zij mandaat heeft ontvangen van de regionale oudercommissies. 

 

Wat doet de centrale oudercommissie? 

- Het gevraagd en ongevraagd adviseren; onder andere op het gebied van pedagogisch beleid, veiligheid en dienstverlening. 

- Daarnaast vragen we je om mee te denken over de ontwikkeling van ViaViela; wat gaat goed en wat kan beter, en wij vragen ook soms input over de communicatie naar ouders. 

 

Jouw profiel?

Wij vragen je om als ouder van ViaViela je stem te laten horen, dit doe je niet alleen voor jouw kind maar ook voor alle andere kinderen en ouders die een samenwerking met een gastouder van ViaViela hebben. Daarvoor is het belangrijk dat:

- Je mee wil praten en een brede blik hebt 

- Je Interesse en betrokkenheid hebt bij gastouderopvang 

- Je (professionele) deskundigheid wil inzetten| 

Daarnaast ben je bereid om 1 tot 2x per jaar via videoconferentie te overleggen en heb je de intentie om dit voor in ieder geval 2 jaar te doen. 

 

Heb je interesse?

Voel jij je aangesproken of heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met Madelon van Puijenbroek via info@viaviela.nl of 0499-425421.