Nieuws

Plannen overheid voor minimum uurtarief zelfstandigen

Ben jij werkzaam als zelfstandig gastouder? Dan informeren we je graag over de plannen die het kabinet aan het maken is om zelfstandigen, met zeer lage uurtarieven, te beschermen. Met deze plannen wil het kabinet voorkomen dat deze groep onder het sociaal minimum terecht kan komen.

 

Minimum tarief per uur

In een recent verschenen kamerbrief blijkt dat het kabinet voornemens is om een minimumtarief in te voeren van 16 euro per uur. Dit minimum tarief geldt per opdrachtgever.

 

Toelichting voor zelfstandige gastouders

Als zelfstandig gastouder ben je niet verzekerd voor werknemersverzekeringen. Dit betekent dat je bij arbeidsongeschiktheid geen recht hebt op een uitkering. Daarnaast bouw je geen verplicht pensioen op. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontvang je, naast de AOW geen aanvullend inkomen. Volgens het kabinet is een tarief van minimaal 16 euro per uur noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat je als zelfstandige zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan afsluiten en zelf pensioen kan opbouwen. ViaViela begrijpt dit en staat achter de overwegingen om tot dit minimumbedrag te komen.

 

Toepassing gastouderopvang

Het kabinet heeft met de bekendmaking van de plannen, direct aangegeven dat dit minimum tarief voor sommige branches tot problemen gaat leiden. ViaViela gaat er vanuit dat ook de gastouderbranche tot deze ‘probleembranches’ behoort. Als gastouder vraag je namelijk geen 16 euro per uur per kind aan de ouder(s), maar een veel lager tarief. Ouder(s) van één gezin wordt gezien als één opdrachtgever.

 

Uitzondering voor gastouders mogelijk maken

ViaViela wil dat er in deze kabinetsplannen, en eventuele wetgeving, een uitzondering voor gastouders gemaakt wordt. Daarom vragen wij hier, samen met de Branchevereniging Kinderopvang en de Vereniging voor Gastouderbureaus (VGOB) , aandacht voor binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ons streven is om gastouders uit te sluiten van de voorgenomen plannen.

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied, laten we het weten.