Nieuws

ViaViela in corona tijd

Sinds maandag 16 maart (voor Brabant 9 maart) ziet mijn werkweek, als directeur eigenaar van ViaViela, er nogal anders uit. Dat zal bij jou waarschijnlijk net zo zijn. Allereerst hoop en wens ik, dat het jou en je familie in goede gezondheid vergaat en niet direct de effecten van het coronavirus ondervindt.

Naast mijn werk (wat ik nu vanuit huis doe) is er een aanvullende taak bij gekomen. De taak om onze drie kinderen van 8, 11 en 13 jaar van thuis-onderwijs te voorzien. Deze combinatie vinden mijn vrouw en ik soms heel leuk, maar vraagt soms veel van zowel ons als van de kinderen. Ook dit is waarschijnlijk heel herkenbaar voor je.

Vanuit onze thuiswerkplek proberen wij als ViaViela zo goed mogelijk te anticiperen op de nieuwe situatie, en ouders en gastouders zo goed mogelijk te informeren. Dit is voor ons met 60 vestigingen in het land, en ongeveer 15.000 kinderen in de gastouderopvang, een grote opgave. Er zijn veel vragen. Maar voor veel antwoorden zijn wij ook afhankelijk van de overheid, het RIVM, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (dit is het departement waar de kinderopvang onder valt), de verschillende Veiligheidsregio’s (die samen met de Gemeenten de noodopvang regelen voor ouders in cruciale beroepen), etc.

Ik ben zelf bestuurslid bij de Brancheorganisatie Kinderopvang met als aandachtsgebied Gastouderopvang. Wat mij opvalt in alle hectiek, is dat alle partijen die belang hebben bij de kinderopvang heel goed met elkaar samenwerken. Wij proberen met het Ministerie, met BOinK (de vereniging die opkomt voor de Belangen van Ouders in de Kinderopvang), Belastingdienst Toeslagen en met andere brancheverenigingen voor Gastouders en Kinderopvang, zo goed mogelijk af te stemmen hoe we (financiële) zaken zo goed mogelijk kunnen organiseren voor ouders, gastouders en gastouderbureaus. Om een idee te geven van de grootte van de sector hierbij enkele getallen:

- circa 800.000 kinderen maken gebruik van de kinderopvang

- we kennen 4.000 kinderopvangorganisaties

- er zijn 27.000 gastouders

- en 550 gastouderbureaus

- 2 verenigingen die opkomen voor de belangen van ouders

- en 5 verenigingen voor ondernemers in de kinderopvang en gastouders.

Oftewel … we moeten met veel belangen rekening houden en veel gezamenlijk overleggen, afstemmen, bellen en vergaderen.

Het is een cruciale sector en het onderwerp is complex. Zo heeft de overheid bijvoorbeeld aangegeven dat zij de compensatie van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders tot aan het fiscaal maximum uurtarief voor hun rekening neemt (naast het doorbetalen van de huidige Kinderopvangtoeslag). Wij zijn natuurlijk heel blij met deze toezegging van 175 miljoen euro door minister Koolmees! Tegelijkertijd  moeten we ons realiseren dat het om circa 550.000 ouders gaat, die dus een bedrag terug krijgen. Om dit goed en zo snel mogelijk te organiseren is er veelvuldig en intensief overleg met de hardwerkende ambtenaren van zowel het ministerie als de Belastingdienst, die op dit moment voor heel veel sectoren, bedrijven en ondernemers noodwetgevingen moeten bedenken en uitvoeren. Zo worden er momenteel ook alternatieve opties bekeken om de bedragen rechtstreeks aan ouders te betalen, zodat die niet via de Kinderopvangorganisaties hoeft te verlopen en privacy wordt geborgd. Ik wil deze ambtenaren en beleidsmakers dan ook een groot compliment geven voor wat ze tot nu toe voor de kinderopvang betekenen.

Voor mij persoonlijk betekent dit dat ik mijn thuiswerkplek regelmatig moet verlaten om te overleggen in Den Haag. Wat normaal gesproken in de ochtendspits een drukte is, is nu een makkelijk ritje. Inmiddels mogen we maximaal 100 km per uur rijden en staan er geen files. Het is rustig op straat en iedereen lijkt zich goed aan alle afgekondigde maatregelen te houden. Eenmaal thuis is het dagelijks met mijn teamleden bellen om te overleggen hoe we de informatie van de dag moeten verwerken. De dienstverlening richting gastouders en het organiseren van de noodopvang loopt zoveel mogelijk door. Dus belangrijke zaken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, communiceren we direct intern. Alle collega’s zijn inmiddels gewend aan videoconferenties , telefonische vergaderingen en bezoeken op afstand. Deze afspraken worden gepland op de momenten dat het binnen de eigen gezinnen lukt. Ook als dat ’s avonds of in het weekend is.

Hoe onzeker het misschien nog is, achter de schermen zijn we inmiddels ook alweer bezig om af te stemmen wanneer de gastouderopvang weer open kan en welke scenario’s er mogelijk zijn in de 1,5 meter samenleving. In dit traject en deze besluitvorming trekken we vanuit de Brancheverenigingen op met de Rijksoverheid, RIVM, Gemeenten en Schoolbesturen.

Het is een bizarre tijd, voor jou en je kind(eren), onze gastouders, mijn collega’s en de Nederlandse samenleving. Een tijd van aanpassingen, teleurstellingen, verdriet, gemis en angst. Op allerlei fronten. Maar ook van mooie en creatieve initiatieven. Ik denk dat het kabinet er alles aan doet om te helpen waar ze kunnen. Naast de financiële regelingen voor ZZP’ers en kleine ondernemers en de tegemoetkoming in loonkosten voor grotere bedrijven, zijn we als kinderopvangbranche zeker zo belangrijk. Dat blijkt uit de compensatieregeling voor ouders. Daarmee wordt het belang, dat gastouderopvang open blijft voor noodopvang, duidelijk. Daar zijn we trots op en werken we hard voor!

Voor nu wens ik iedereen goede en rustige Paasdagen toe. En natuurlijk, zodra wij meer informatie hebben over de compensatieregeling van de eigen bijdrage, hoor je dat van ons.

 

Met hartelijke groet,

Namens iedereen bij ViaViela,

Hubèr Agterberg