Nieuws

ViaViela is tegen hoge legeskosten

 

Voor een inschrijving of wijziging van een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden door veel gemeenten leges gevraagd. De kosten voor deze leges kunnen oplopen tot wel 1.000 euro. Voor veel gastouders zijn deze kosten een (te) hoge drempel.

ViaViela vindt dat deze kosten omlaag kunnen. Onze redenen daarvoor:

  • Gemeenten mogen leges vragen voor diensten die zij verlenen aan burgers. Dit mag alleen als je voordeel hebt van die dienst. Volgens ons geldt dit niet voor gastouders. Het voordeel dat zij hebben van de inschrijving in het register (het verdienen aan gastouderopvang) weegt volgens ons niet op tegen het voordeel van de veilige kinderopvang.
  • Voor de kosten van de verplichte GGD-inspectie bij opname in het LRKP krijgen de gemeenten een bijdrage uit het Gemeentefonds. Deze bijdrage moet volgens ons dan ook besteed worden aan deze inspecties. Nu is het geld dat gemeenten hiervoor krijgen niet ‘geoormerkt’ en kan dus ook voor andere doelen worden ingezet.
  • Gemeenten mogen leges heffen voor diensten die zij verlenen, maar mogen geen winst maken op de diensten die zij verlenen. Gemeenten kunnen nu niet laten zien dat de kosten van een registratie net zo hoog zijn als de legeskosten.

ViaViela en Brancheorganisatie Kinderopvang voeren al enige tijd een actieve lobby naar Kamerleden en ministerie tegen de leges. Wij zijn tegen heffing van leges door gemeenten bij opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

De Vereniging Gastouderbranche is een petitie gestart.