Nieuws

ViaViela vraagt aandacht voor gastouder in rondetafelgesprek Tweede Kamer

Aandacht voor gastouder Tijdens het rondetafelgesprek vestigen we de aandacht op het belang van gastouderopvang als volwaardig alternatief voor kindcentra. Daarbij gaan we de Tweede Kamer ook wijzen op de toenemende bureaucratie en de stapeling van kosten waarmee de gastouderbranche momenteel geconfronteerd wordt.


Brede vertegenwoordiging Voor het rondetafelgesprek zijn diverse vertegenwoordigers uit de wetenschap, kinderopvang en het openbaar bestuur uitgenodigd. Het gesprek is een initiatief van de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Gesprek live volgen Het gesprek is live te volgen via www.tweedekamer.nl vanaf 10.00 uur. ViaViela schuift aan vanaf 14.30 uur. Om 17.15 uur wordt het gesprek afgesloten.

Programma en aanwezigen