Gastouderbureau ViaViela

Privacyverklaring

Gastouderbureau ViaViela hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en  transparante informatie over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. Wij verzamelen jouw gegevens hoofdzakelijk om je te kunnen helpen bij het vinden en verzorgen van de beste gastouderopvang.  


Algemeen

De website Viaviela.nl is onderdeel van ViaViela B.V. (“ViaViela”) en maakt onderdeel uit van de franchiseformule ViaViela Gastouderopvang. Binnen de franchiseformule wordt er nauw samengewerkt door franchisegever en franchisenemer, waarbij tezamen en in verbondenheid de bemiddeling en begeleiding bij gastouderopvang wordt uitgevoerd en waarbij iedere partij als zelfstandig ondernemer optreedt. Binnen ViaViela (franchisegever en franchisenemer) vind er een continue informatie-uitwisseling plaats om de bemiddeling en begeleiding bij gastoudervang zo goed en efficiënt mogelijk plaats te laten vinden. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens die wij via onze website verkrijgen. Hierbij wordt voldaan aan de actuele wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat :

 • je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt of een doel dat hiermee verenigbaar is, welke doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij zullen vragen om je (uitdrukkelijke) toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is en zodat de verwerking in overeenstemming met de AVG plaatsvindt;
 • wij geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor of verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

ViaViela is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, aarzel dan niet om hierover contact met ons op te nemen. Dit kan via onderstaande contactgegevens:

ViaViela B.V.

Europaplein 1

5684 ZC Best

Email info@viaviela.nl

Telefoon 0499-425421

Kvk-nummer 17177094


Doel gegevensverwerking

Bij het gebruik van onze website verkrijgen en vragen wij bepaalde persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens worden door ViaViela verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:


Om in contact te komen met gastouders maak je een persoonlijk account aan op Viaviela.nl. Jouw (persoonlijke) gegevens vul je zelf in. Je kunt deze gegevens altijd wijzigen of verwijderen. Op basis van deze gegevens kan het zoekresultaat van gastouders al geoptimaliseerd worden, zodat dit beter aansluit bij je behoefte. Daarnaast kan ViaViela gerichter met je meezoeken naar de juiste opvang en helpen bij het vinden van de juiste match ter voorbereiding op de uiteindelijke overeenkomst tussen ouder en gastouder.

Als gastouder kun je op Viaviela.nl een eigen account aanmaken en jezelf presenteren aan ouders op zoek naar opvang. Jouw (persoonlijke) gegevens vul je zelf in. Je kunt deze gegevens altijd wijzigen of verwijderen. Een deel van de ingevulde gegevens wordt getoond in je persoonlijke online profielpagina. Je herkent deze invulvelden aan het icoontje . Alle overige velden zijn alleen zichtbaar voor jou en personen behorend tot de ViaViela-organisatie. Je profielpagina is bedoeld om zoekende ouders te helpen bij hun keuze voor een gastouder om uiteindelijk een overeenkomst tussen ouder en gastouder tot stand te kunnen brengen.

Onze website biedt de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier. Hierbij wordt je gevraagd enkele gegevens in te vullen om je vraag te kunnen behandelen. De gegevens die je ons toestuurt worden alleen opgeslagen als dit voor onze dienstverlening nodig is. 

Op het moment dat je als ouder graag wilt kennismaken met een gastouder, verstrekt ViaViela, in onderlinge afstemming, contactgegevens aan ouder en/of gastouder. Zo kun je een kennismakingsafspraak inplannen om uiteindelijk een overeenkomst tussen ouder en gastouder tot stand te kunnen brengen.

Het e-mailadres dat je invult op Viaviela.nl kan met jouw toestemming gebruikt worden om je relevante informatie toe te zenden omtrent onze dienstverlening en gastouderopvang. Daarnaast versturen wij mogelijk uitnodigingen voor bijeenkomsten, acties, tips om de juiste opvang(gezinnen) te vinden en/of pedagogische informatie. We kunnen je ook puur informatieve e-mails sturen, bijvoorbeeld over de bevestiging van het aanmaken van een account, of indien er bijvoorbeeld nog een aantal gegevens in je online profielpagina dienen te worden ingevuld.

Je kunt op eigen initiatief een account aanmaken op onze website Viaviela.nl. Op basis van dit account zullen wij mogelijk voorbereidingen treffen voor het opstellen van een contract. Hiervoor kunnen wij op enig moment aanvullende persoonsgegevens bij je uitvragen.

Ben je een sollicitant, dan gebruiken wij je gegevens om met je te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure en de beoordeling van je geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.


Als de verwerking van je persoonsgegevens enkel is gebaseerd op je toestemming daartoe, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. We zullen vanaf dat moment deze verwerking stopzetten. 


Gegevens die wij verzamelen

We verzamelen gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres; bijvoorbeeld als je meer wilt weten over gastouderopvang, gastouders wilt vinden of als je een vraag stelt aan onze klantenservice. Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens bij het bezoeken van onze website. En we vragen gegevens uit bij het maken van een account (aanmelden) op Viaviela.nl, zodat wij een geschikte match kunnen vinden voor zowel ouders als gastouders. Hierop volgt een uitgebreidere toelichting:


Om jezelf als gastouder te kunnen presenteren op Viaviela.nl moet je een persoonlijke online profielpagina aanmaken. Bij het aanmelden vragen wij je om de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • LRK inschrijving

Via je persoonlijke online profielpagina word je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. De volgende gegevens worden hierbij gevraagd:

 • LRK nummer
 • Opleiding MBO2 diploma helpende zorg en welzijn
 • Hoogst genoten opleiding
 • Overige relevante opleidingen/cursussen
 • EHBO certificaat
 • Geboortedatum
 • Profielafbeelding
 • Overige foto’s
 • Recensies
 • In bezit van rijbewijs
 • Kinderen in gezin
 • Burgerlijke staat
 • Uurtarief
 • Speel-leermethode
 • Ervaringen en referenties
 • Motivatie
 • Persoonskenmerken, zoals creatief, sportief, muzikaal
 • Bijzonderheden bij opvanglocatie
 • Beschikbaarheid
 • Type opvang
 • Kindplaatsen
 • Leeftijdscategorieën

Je profielpagina is slechts beperkt openbaar en niet volledig voor iedereen inzichtelijk. Alleen ouders met een account op Viaviela.nl kunnen je profiel, op basis van jouw toestemming om deze gegevens voor hen openbaar te maken, volledig inzien, zodat zij kunnen beoordelen of zij jouw opvang vinden passen bij hun opvangvraag.

Om jezelf als ouder te kunnen registreren op Viaviela.nl dien je een persoonlijk account aan te maken. Hierbij worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht

Daarnaast word je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen in je online profielpagina. In aanvulling op bovenstaande gegevens worden de volgende gegevens hierbij gevraagd:

 • Startdatum opvang
 • Aantal kinderen
 • Leeftijdscategorie kinderen en/of eventuele uitgerekende datum
 • Gewenste opvangdagen/-tijden
 • Gewenste opvanglocatie
 • Maximale afstand opvanglocatie
 • Bijzonderheden opvangwens
 • Naam basisschool (i.g.v. bso-opvang)

 
Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor personen behorende bij de ViaViela-organisatie. Je opvangvraag kan mogelijk wel anoniem (dus niet gekoppeld aan je persoonsgegevens) worden getoond aan onze gastouders.

Als je op dit moment bij een ander gastouderbureau zit en graag wilt overstappen naar ViaViela en hiertoe een offerte wilt ontvangen, dan vragen we je ook om aan te geven wat je huidige gastouderbureau is. Hiermee kunnen we jouw overstap naar ViaViela voor jou geruisloos laten plaatsvinden.

Via ons sollicitatieformulier vragen wij je om de volgende gegevens in te vullen: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen wij je om een CV en motivatiebrief mee te sturen.

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat wij je gegevens gebruiken om:

 • met je te communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, en;
 • je geschiktheid voor de functie te beoordelen.

We verzamelen automatisch gegevens over je door middel van cookies bij je gebruik van, toegang tot of interactie met onze website. Op Viaviela.nl gebruiken we functionele, analytische en marketingcookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je relevante informatie te kunnen tonen.  Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een mededeling over het gebruik van cookies en wordt om toestemming gevraagd voor het plaatsen van bepaalde cookies. Wij gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies

Viaviela.nl gebruikt functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en deze cookies helpen ons om de website goed te laten werken.

Analytische cookies

Met Google Analytics meten we hoe je Viaviela.nl gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Tracking (Marketing) cookies

Met jouw toestemming plaatsen we ‘tracking cookies’ op je computer. Deze cookies gebruiken we om jouw surfgedrag bij te houden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Cookies verwijderen

Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen


Verstrekking aan derden

Wij kunnen de gegevens die je aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze dienstverlening en in het kader van wettelijke verplichtingen. Wij lichten dit graag verder toe:


Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om de door jou verstrekte gegevens aan andere partijen te verstrekken. Een voorbeeld hiervan is dat als je via ons een overeenkomst afsluit voor gastouderopvang en hier kinderopvangtoeslag over ontvangt. In dit geval dienen wij de volgende gegevens over de afgenomen opvang door ouders en verzorgde gastouderopvang door gastouders te delen met Belastingdienst:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Opvanggegevens
 • Opvanguren en betalingen
 • LRK-nummer en adres
 • Facturen en jaaropgave
 • Partnergegevens (naam, geboortedatum, BSN)
 • Kindgegevens (naam, geboortedatum, BSN)

We zijn hierbij wettelijk verplicht medewerking te verlenen en deze gegevens af te geven. Daarnaast zijn wij verplicht medewerking te verlenen aan een verzoek van GGD en gemeenten, als aangestelde toezichthouders voor gastouderopvang, om persoonsgegevens in te kunnen zien.

Sommige derden zijn gevestigd binnen de Europese Unie en treden op als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens door ons verkregen zijn. ViaViela sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens zijn er enkele derde partijen gevestigd buiten de Europese Unie. Voor bepaalde landen is door de Europese Commissie (door middel van een zogenoemd adequaatheidsbesluit) vastgesteld dat hier een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Als dat niet het geval is, zal ViaViela zelf maatregelen nemen om het gegevensbeschermingsniveau van dit land te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld door dit contractueel vast te leggen met de buitenlandse partij die je gegevens dient te ontvangen. 


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en ook om de toegang tot je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. ViaViela doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, en codering van wachtwoorden.  Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt. Ook maken wij voor onze website gebruik van een SSL-verbinding (ofwel HTTPS) om de gegevensuitwisseling via de website te kunnen beveiligen.


Controle over je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Je kunt je persoonsgegevens die je via je account hebt ingevoerd eenvoudig inzien of wijzigen door in te loggen in je eigen account op Viaviela.nl. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens (die relevant zijn bij een overstap) door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Daarnaast kun je contact opnemen met info@viaviela.nl bij vragen omtrent je persoonsgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand op je verzoek reageren. Het kan voorkomen dat, vanwege de aantallen of complexiteit van bepaalde verzoeken, deze termijn wordt verlengd met twee maanden. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we je hierover binnen deze eerste maand informeren. In het geval dat wij je verzoek afwijzen, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Het is daarnaast mogelijk om beroep bij de rechter in te stellen.


Bewaartermijnen

Viaviela.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De noodzakelijkheid van deze gegevens wordt periodiek door ons getoetst.


Vragen?

Privacy is belangrijk. Mocht je vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, aarzel dan niet om hierover met ons contact op te nemen.

 

Dit privacybeleid is laatst aangepast op 25 mei 2018.