Altijd open voor jouw vragen

Stichting Gastoudergelden stelt je gastoudervergoeding veilig

Je hebt elkaar als ouder en gastouder gevonden. Het klikt, jullie hebben goede opvangafspraken gemaakt, zijn het eens over het opvangtarief en willen je aansluiten bij een erkend gastouderbureau. Niets staat een gelukkige samenwerking nog in de weg, of wel?

Toch kun je, voordat je je bij een gastouderbureau aansluit, met één simpele vraag een belangrijk financieel risico uitsluiten. Namelijk het risico op het verliezen van gastoudervergoeding die bedoeld is voor de gastouder. Kan er dan iets misgaan met dat geld? Ja, dat kan.  


Gastoudervergoeding via het gastouderbureau

Betalingsverkeer tussen ouder, gastouderbureau en gastouder, hoe zit het ook al weer.
Ieder gastouderbureau is volgens de Wet kinderopvang verplicht om betalingen van ouders aan gastouders door te geleiden. Dit wordt ook wel de kassiersfunctie genoemd. Dit wil zeggen dat de ouder de voor de gastouder bestemde gelden aan het gastouderbureau betaald en dat het gastouderbureau vervolgens deze betaling doorgeleid naar de gastouder. Het gastouderbureau is wettelijk verplicht om de ontvangen betaling binnen 5 kalenderdagen door te geleiden naar de gastouder. Het gastouderbureau wordt door bevoegde instanties gecontroleerd of zij aan deze voorwaarden voldoen.


Gastouderbureau geleid niet door?

Maar wat als de ouder de gelden bestemt voor de gastouder overmaakt naar het gastouderbureau en de gastouder ontvangt haar geld veel te laat of helemaal niet ? Dat is heel vervelend, maar moet je je dan ook zorgen moet maken of het geld uiteindelijk wel bij de gastouder terechtkomt? Ja, het te laat of niet doorgeleiden van de van ouders ontvangen gelden, kunnen signalen zijn dat het gastouderbureau in financiële problemen zit. Of je je echt zorgen moet maken of de gastouder wel haar gelden ontvangen, hangt af van de vraag hoe een gastouderbureau is georganiseerd.


Eigen vermogen of niet?

Ontvangt een gastouderbureau gelden bestemd voor de gastouder op haar eigen rekening, dan zijn deze gelden op dat moment in handen van het bureau. Heeft het gastouderbureau haar financiële administratie niet op orde, raakt het in financiële problemen of gaat het zelfs failliet? Dan valt de rekening met daarop ook de gelden bestemd voor de gastouder die door ouders zijn overgemaakt, onder het eigen vermogen van het gastouderbureau.


In de praktijk betekent dit dat gastouders gedupeerd kunnen worden omdat hun vergoeding, die op de rekening van het gastouderbureau staat, voor andere doeleinden gebruikt wordt dan voor het uitbetalen van gastoudervergoeding. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de gastouder. Een risico dat niemand graag wenst te lopen én wat eenvoudig voorkomen kan worden.


Stichting Derdengelden

Wil je als ouder en gastouder zeker weten dat de gastoudervergoeding altijd bij de gastouder terechtkomt? Kies dan voor een gastouderbureau dat gebruikmaakt van een rekening die altijd buiten het eigen vermogen van het gastouderbureau valt. Wat er ook gebeurt met het gastouderbureau.


Gastouderbureau ViaViela maakt gebruik van een stichting: Stichting Gastoudergelden. Alle voor gastouders bestemde betalingen verlopen bij ViaViela via een aparte rekening op naam van Stichting Gastoudergelden. Wat er ook gebeurt met ViaViela, Stichting Gastoudergelden zorgt ervoor dat je als ouder of gastouder 100% garantie hebt dat iedere euro die wordt ontvangen van de ouder binnen de gestelde termijn bij de rechtmatige eigenaar terecht komt. De gastouder dus! Logisch, vinden we bij ViaViela.

 

Wij vertellen je graag op welke punten een gastouderbureau nog meer een belangrijke rol speelt en hoe dit werkt bij Gastouderbureau ViaViela.

Lees meer over de rol van het gastouderbureau >