Welkom bij ViaViela

regio Gouda, Capelle a/d IJssel, Woerden

Gastouderschap is vakmanschap!

ViaViela biedt haar gastouders een compleet opleidingstraject aan om de opvang kwalitatief goed neer te kunnen zetten. Bij het opzetten van een eigen gastouderopvang komt veel kijken. Naast het bieden van een veilige en stimulerende omgeving voor de kinderen, is een professionele communicatie met ouders van groot belang. Ook krijg je te maken met wet-en regelgeving omtrent het bieden van verantwoorde kinderopvang en het runnen van een eigen onderneming. Wij begeleiden  jou bij alle aspecten van de gastouderopvang, zodat je in staat bent je eigen gastouderopvang professioneel vorm te geven. Ook ervaren gastouders kunnen deelnemen om ervaringen uit te wisselen en hun gastouderopvang nog professioneler te exploiteren. Daarna wordt met workshops, cursussen en het Gastouderevent verdieping in specifieke thema’s aangeboden.


Inhoud basis traject

Het basis opleidingstraject bestaat uit drie bijeenkomsten, het volgen van online cursussen en het uitvoeren van huiswerkopdrachten. Na het goed doorlopen van het complete traject ontvang je een certificaat.


Bijeenkomst 1

Maak een Vliegende Start
Je maakt kennis met het wettelijk en juridisch kader waarbinnen je als gastouder opereert. Je leert aan welke eisen een gastouder en opvanglocatie moet voldoen. Je krijgt informatie over alle partijen die betrokken zijn bij geregistreerde opvang. Je leert wat het ondernemerschap voor een gastouder inhoudt en hoe je een volwaardig inkomen kunt realiseren. Je gaat doelgericht aan de slag met het maken van een financieel en marketingplan.


Bijeenkomst 2

Bouw je eigen Pedagogisch Kwaliteitshuis
Tijdens deze bijeenkomst leer je wat de vier pedagogische basisdoelen voor de gastouderopvang zijn. Je maakt kennis met de theoretische achtergrond van het pedagogisch beleid van ViaViela. Je krijgt de bouwstenen aangereikt om je eigen pedagogisch kwaliteitshuis te bouwen. 

Je leert onder woorden te brengen hoe jij deze vier doelen in de praktijk gestalte geeft. Door te spreken met andere (aspirant) gastouders over de dagelijkse praktijk krijg je voor jezelf inzichtelijk hoe je gestalte geeft aan de vier pedagogische basisdoelen. Dit is de eerste stap om in jouw pedagogisch werkplan op papier te kunnen zetten hoe jij elk van jouw opvangkinderen een veilige omgeving biedt, zodat zij optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen. Door het pedagogisch werkplan of kwaliteitshuis te schrijven, maak je voor jezelf, ouders en de GGD inzichtelijk hoe jouw pedagogische praktijk gestalte krijgt.   


Bijeenkomst 3

 Vul je Gereedschapskist
Hoe kun je als gastouder je professionaliteit zichtbaar maken. Wat zijn de verwachtingen van jezelf, ouders en andere partijen zoals het Gastouderbureau, de gemeente, GGD en de Belastingdienst. Hoe communiceer jij hierover op een professionele manier met de ouders en andere betrokkenen. Hoe combineer je wonen en werken.

Na deze bijeenkomst ben jij je bewust van het belang van een professionele houding als gastouder en het belang van voortdurende ontwikkeling.  


Aanmelding

Heb je ook interesse om jouw gastouderopvang verder te professionaliseren? Meld je dan hier aan voor het opleidingstraject.