Gastouderschap is vakmanschap

Programma Bijscholing 2019

Ook in 2019 wil ViaViela samen met jou, gastouderopvang verder op de kaart zetten. Dat doen we door je te begeleiden bij het bereiken van jouw doelen en bij het (nog) succesvoller maken van jouw gastouderopvang. We hebben hiervoor een mooi bijscholingsprogramma opgezet. 


Programma

Bekijk hier het bijscholingsprogramma voor 2019:


ViaViela biedt haar gastouders een complete vakopleiding aan om de opvang kwalitatief goed neer te kunnen zetten. Bij het opzetten van een eigen gastouderopvang komt veel kijken. Naast het bieden van een veilige en stimulerende omgeving voor de kinderen, is een professionele communicatie met ouders van groot belang. Ook krijg je te maken met wet-en regelgeving omtrent het bieden van verantwoorde kinderopvang en het runnen van een eigen onderneming. Wij begeleiden  jou bij alle aspecten van de gastouderopvang, zodat je in staat bent je eigen gastouderopvang professioneel vorm te geven.  

Ook ervaren gastouders kunnen deelnemen aan één of meer bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en hun gastouderopvang nog professioneler te exploiteren.

 

Doelgroep: nieuwe en recent gestarte gastouders

Tijd: 3 ochtenden, 10.00-12.30 uur

Data:

Vakopleiding:

  • Bijeenkomst 1 Professioneel ondernemen: zaterdag 24 november 2018
  • Bijeenkomst 2 Pedagogisch handelen: zaterdag 12 januari 2019
  • Bijeenkomst 3 Effectief communiceren: zaterdag 16 februari 2019

 

Locatie: Amby Amyerhoof

TOS-informatiebijeenkomsten (Taal Ontwikkelings Stoornis) door Kentalis

Datum: 6 februari 2019
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Hoensbroek

Op woensdag 20 februari organiseert ViaViela Maastricht de workshop 'professioneel ondernemen'

Tijd: 19.30-22.00 uur 
Locatie: gemeenschapshuis in Born

ViaViela organiseert dit jaar twee Gastouderevents

Op 23 maart 2019 in Eindhoven 

Op 2 november 2019 in Delft

Het wordt weer een dag om naar uit te kijken met een grote keuze aan interessante workshops, leuke stands, ontmoetingen met elkaar én, als klap op de vuurpijl, een geweldige spreker: Steven Pont!

Houd onze nieuwsbrieven en de facebookpagina van het Gastouderevent goed in de gaten. De uitnodigingen worden hier aangekondigd.

 

Op woensdag 20 maart organiseert ViaViela Maastricht de workshop 'pedagogisch handelen'

 

Tijd: 19.30-22.00 uur 
Locatie: gemeenschapshuis in Born

Op woensdag 17 april organiseert ViaViela Maastricht de workshop 'effectief communiceren'

 

Tijd: 19.30-22.00 uur 
Locatie: gemeenschapshuis in Born

Op zaterdag 25 mei organiseert ViaViela wederom Open dag Gastouderopvang. Een leuke manier om eens een bezoek te brengen aan een van onze gastouders.


Datum:

25 mei 
Tussen 10.00 en 14.00 uur

Naast het reguliere programma voor alle gastouders heeft ViaViela Maastricht een speciaal programma voor Toppers opgezet. Het Toppersplan is opgesteld om gastouders, die zich bovengemiddeld betrokken voelen bij ViaViela, te belonen.

Van gastouders wordt een steeds verder gaande professionalisering verwacht. Je bent een Topper als je aan onderstaande criteria voldoet:

  • Je hebt minimaal 3 actieve contracten met vraagouders bij ViaViela of je hebt 2 contracten met vraagouders en je werkt exclusief voor ViaViela. 
  • Je hebt je eigen pedagogisch werkplan of kwaliteitshuis geschreven en ingeleverd bij ViaViela
  • Je volgt minimaal één op gastouderopvang gerichte bijscholing in 2019. (Denk aan de Vakopleiding, het Gastouderevent of een andere relevante bijscholing.)


Toppersbijeenkomst
Voor de toppers van ViaViela Maastricht organiseren we in september een BBQ en in december een Kerstborrel. Wil jij hier bij zijn? Zorg dat je aan alle criteria voldoet.

Wil je advies om verder te groeien zodat je dit jaar ook wordt uitgenodigd? Neem dan contact op met je consulente.


Cadeau

Cadeau bij aanbrengen nieuwe klanten

Wanneer je zelf een nieuwe vraagouder bij ons aanbrengt ontvang je een zelf uit te kiezen cadeaubon ter waarde van € 50 om je te bedanken. Je ontvangt de cadeaubon nadat de ouder drie maanden klant bij ons is en de intentie heeft langere tijd te blijven.