Nieuws

regio Rotterdam, Dordrecht, Ridderkerk

Opleidingstraject (startende) gastouders

Bij ViaViela Rotterdam nemen we de begeleiding van startende gastouders heel serieus. Wij willen je graag zo goed mogelijk begeleiden om samen jouw gastouderopvang tot een succes te maken.

We doen daar voortaan nog een schepje bovenop. Voor startende gastouders bieden we een compleet opleidingstraject aan. ViaViela begeleidt jou daarmee bij alle aspecten van de gastouderopvang. Na het basisopleidingstraject wordt met workshops, cursussen en het Gastouderevent verdieping in specifieke thema’s aangeboden.

Het basis opleidingstraject bestaat uit vier bijeenkomsten, het volgen van online cursussen en het uitvoeren van huiswerkopdrachten. Na het goed doorlopen van het complete traject ontvang je een certificaat.

Bijeenkomst 1: ‘Gastouder als startende ondernemer’ Tijdens deze bijeenkomst staat het belang van het opstellen van een Gastouderplan centraal. Je krijgt informatie over waarom het zo belangrijk is een Gastouderplan op te stellen en wat er in het Gastouderplan moet komen te staan. Tevens doe je inspiratie op om een begin te maken met jouw eigen Gastouderplan. Je maakt kennis met het wettelijk en juridisch kader waarbinnen je als gastouder opereert. Je leert aan welke eisen een gastouder moet voldoen. Je krijgt informatie over alle partijen die betrokken zijn bij geregistreerde opvang. Wat houdt het ondernemerschap voor een gastouder in en hoe kun je een volwaardig inkomen verdienen.

Bijeenkomst 2: ‘Gastouder als pedagogisch expert’ In de tweede bijeenkomst staat het pedagogisch beleid van ViaViela centraal. We gaan in op 4 pedagogische basisdoelen en jouw pedagogische opdracht als gastouder. Hoe zorg je ervoor dat de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang behaald worden in jouw gastouderopvang. Wat moet je weten, kunnen en doen. Hoe zorg je ervoor dat elk kind zich veilig voelt bij jou in de opvang. Hoe speel je in op de specifieke behoeften van elk kind en hoe kan elk kind zich optimaal ontwikkelen bij jou in de opvang.

Bijeenkomst 3: 'Gastouder als pedagogisch expert' In de derde bijeenkomst gaan we aan de slag met jouw pedagogisch werkplan. Bij ViaViela doen we dat in de vorm van een Pedagogisch kwaliteitshuis. Onderwerpen als jouw dagprogramma, de inrichting van je opvanglocatie, de interactie met het individuele kind en met de groep komen aan de orde. Uit jouw pedagogisch werkplan blijkt hoe je zorgt voor een veilige omgeving waarin jouw opvangkinderen optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen.

Bijeenkomst 4: ‘Gastouder als professional’ De vierde bijeenkomst gaat over positief en zakelijk communiceren met ouders. Je wilt het de kinderen en hun ouders natuurlijk zoveel mogelijk naar de zin maken, maar wat zijn jouw grenzen? Hoe geef je die grenzen aan zodat het doel daarvan goed overkomt bij de ouders? Hoe straal je jouw professionaliteit uit? Aan het eind van de bijeenkomst kun je jouw huisregels opstellen en naleven. Tevens zal worden besproken hoe je je blijft ontwikkelen als professional in de gastouderopvang.

Ben jij al wat langer actief als gastouder, maar zou je toch nog aan het traject willen deelnemen, Je bent van harte welkom. Het eerstvolgende traject start op 23 augustus. Meld je hier aan.