Nieuws

regio Sneek, Heerenveen, Steenwijk

Advies gevraagd!

Al eerder heb ik actie ondernomen om een oudercommissie op te zetten. Helaas is dat (nog) niet gelukt.

Omdat er op dit moment geen oudercommissie is en ik alle ouders wel graag wil betrekken bij verschillende onderwerpen die spelen binnen de opvang, ben ik benieuwd naar jouw mening over een aantal onderwerpen.


Praat mee over gastouderopvang

Er zijn verschillende onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt en waarover jij kunt meedenken, dit zijn:

De manier waarop het gastouderbureau ervoor zorgdraagt dat er sprake is van verantwoorde kinderopvang;
*  Het pedagogische beleid dat wordt gevoerd;
*  Voedingsaangelegenheden van algemene aard;
*  Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
* Openingstijden;
De vaststelling of wijziging van de klachtenregeling;
*  Wijziging van de prijs van de gastouderopvang.


Uitnodiging oudervergadering

Ik nodig je van harte uit om een aantal onderwerpen waarvoor het adviesrecht geldt met mij te bespreken. Daarom organiseer ik een oudervergadering op maandag 26 september a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Ik heb alvast een aantal vragen opgesteld die tijdens de vergadering aan bod komen: 


1.  Ben je tevreden over de pedagogische kennis van jouw gastouder? Hoe zou deze verbeterd kunnen worden?
2.  Is jouw gastouder voldoende flexibel? Denk hierbij aan de openingstijden en de dagindeling.
3.  Ben je bekend met het werkplan van jouw gastouder? 

Heb je andere vragen en/of opmerkingen die betrekking hebben op de onderwerpen waarvoor het adviesrecht geldt, dan bespreken we deze ook graag tijdens de vergadering.


Meld je nu aan voor de oudervergadering

Wil jij graag meepraten over bovenstaande onderwerpen? Meld je dan nu aan voor de oudervergadering op maandag 26 september a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Stuur een mail om je aan te melden naar leeuwarden@viaviela.nl.


Deel uitmaken van de oudercommissie?

Wij blijven ons inspannen om een oudercommissie in te stellen.

Heb je interesse om deel uit te maken van de oudercommissie en mee te praten over onderwerpen die jou en je gastouder aangaan? Stuur dan een mail naar leeuwarden@viaviela.nl.

Met vriendelijke groeten,

Gastouderbureau ViaViela
Ingrid Jackson-Eeles