Nieuws

regio Sneek, Heerenveen, Steenwijk

Controleer je PRK overzicht: ben jij nog up-to-date?

Zoals je weet moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK).

De GGD toetst hier streng op. Voorafgaand aan een inspectie controleren zij bij de gemeente of alle personen van 18 jaar en ouder die staan ingeschreven op het adres van de opvanglocatie, ook in het PRK staan ingeschreven.


Voorkom een boete

De gemeente heeft ons geïnformeerd dat in de praktijk blijkt dat niet alle ingeschreven personen ook in het personenregister staan. Denk bijvoorbeeld aan inwonende kinderen die onlangs 18 jaar zijn geworden.

Wanneer tijdens een GGD inspectie blijkt dat een persoon niet is ingeschreven in het PRK, gaat de gemeente over tot handhaving volgens het handhavingsbeleid. De gemeente De Fryske Marren geeft de gastouder in zo'n geval een boete van € 2.000,-. 

Om deze boete te voorkomen is het van groot belang dat je jouw PRK overzicht controleert. Ontbreken er personen? Geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door!


Gebruik het overzicht in Mijngastouderburo.nl

In Mijngastouderburo.nl vind je in het menu onder het tabblad ‘Administratie’ het kopje ‘Personenregister’. In dit overzicht geef je aan welke personen op je opvanglocatie wonen, werken of structureel aanwezig zijn tijdens de opvanguren.

Heb je nog vragen, stel ze gerust!

Met vriendelijke groet,

Gastouderbureau ViaViela
Ingrid en Doreen