Experts aan het woord

Partners aan het woord – Joyce Blauwhoff

Joyce Blauwhoff is al ruim acht jaar ViaViela’s vaste trainer op het gebied van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. De Meldcode helpt professionals bij het nemen van de juiste stappen, als ze vermoeden dat een kind thuis te maken heeft met onveiligheid. Joyce: “Ik train consulenten van ViaViela en hun medewerkers in de werking en het gebruik van de Meldcode. Zij gebruiken deze kennis weer in workshops voor gastouders. Ook bied ik hen handvatten om gastouders met een vraag op dit gebied bij te staan.”

Zorgen bespreekbaar maken
In Nederland hebben zo’n 119.000 kinderen te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Hoewel seksueel misbruik en lichamelijke mishandeling de bekendste vormen van kindermishandeling zijn, krijgen de meeste kinderen te maken met emotionele verwaarlozing. Joyce: “In dat geval krijgen kinderen onvoldoende liefde en aandacht van de belangrijkste volwassenen in hun leven. Emotionele verwaarlozing is de moeilijkste vorm van mishandeling om te signaleren. Professionals die ermee in aanraking komen, hebben in eerste instantie vaak een onbestemd gevoel dat ze niet kunnen duiden. Het is belangrijk om dat gevoel bespreekbaar te maken. En de link te leggen met de thuissituatie van een kind. Als gastouder kun je ouders verschillende vragen stellen, om te checken hoe het thuis gaat.”

Durven handelen
Sinds de Meldcode in 2013 werd ingevoerd, heeft deze zijn nut bewezen. Uit onderzoek blijkt dat onveilige situaties nu vijf keer sneller worden gemeld. Om die reden besteedt ViaViela veel aandacht aan het leren omgaan met de Meldcode. Gastouders volgen een e-learning en veel consulenten organiseren workshops op dit vlak. Joyce: “De Meldcode is er om professionals te helpen handelen. Oefenen met het bespreekbaar maken van zorgen, draagt daaraan bij. Het geeft consulenten en gastouders handvatten om dat gesprek met ouders op een goede manier te voeren. De grootste angst van veel professionals, is dat een ouder kwaad wordt of verdrietig reageert. In de training kijken we naar deze angst en naar wat iemand hierin zelf kan doen in zijn of haar manier van communiceren. Zo kan het gebruik van veroordelende woorden, zoals ‘altijd’ of ‘niet’ sneller iets triggeren bij de ander. Terwijl het uiteindelijke doel van een gesprek vooral is om áls er thuis dingen niet goed gaan, ouders te motiveren voor hulp.”

De stem zijn van een kind
Welk advies heeft Joyce voor gastouders die zich zorgen maken over een kind? Joyce: “Luister naar je intuïtie en bespreek je zorgen met je consulent. Durf te vertrouwen op je buikgevoel. En schrijf signalen op. Dat helpt om zorgen concreet te maken. Denk verder niet te snel ‘wie ben ik om daar iets van te vinden?’ Want je mag je wél uitspreken. Sterker nog: iedereen die met kinderen werkt, is verplicht om bij zorgen de stappen van de Meldcode te doorlopen. Te veel kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling, missen een volwassene die voor hen opkomt. Juist als gastouder kun je een stem zijn voor het kind. Je kent namelijk zowel je opvangkind als de ouders goed. Die band maakt dat een ouder misschien sneller openstaat voor het zoeken van hulp. Dat gesprek voeren is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk als we willen dat alle kinderen veilig opgroeien.”

Lees hier meer over stappen uit de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. [JK1] 

Joyce maakte voor haar podcast Potje Opvoeden ook een aflevering over het bieden van ondersteuning aan kinderen die iets ernstigs hebben meegemaakt. Beluister de aflevering #28 Ondersteuning bieden aan getraumatiseerde kinderen’ gratis op Spotify.