Gastouderschap is vakmanschap

De ViaViela vakopleiding

Succesvolle gastouderopvang begint met een goede basis

Ben jij een startende gastouder? Dan heeft ViaViela speciaal voor jou een compleet opleidingstraject wat je helpt je opvang professioneel en vakkundig neer te zetten. Zo krijg je alle tools in handen om van jouw opvang een succes te maken!


Inhoud

De ViaViela Vakopleiding bestaat uit drie bijeenkomsten. Daarnaast volg je online cursussen en werk je aan je eigen Gastouderplan. Na het goed doorlopen van de complete vakopleiding, ontvang je een Bewijs van Deelname en heb je een eigen ‘Gastouderplan’ geschreven met hierin jouw eigen promotieplan, financieel plan, pedagogisch werkplan én communicatieplan.


Bijeenkomst 1

Professioneel ondernemen


Je maakt kennis met het wettelijk en juridisch kader waarbinnen je als gastouder opereert. Je leert aan welke eisen een gastouder moet voldoen en krijgt informatie over alle partijen die betrokken zijn bij geregistreerde opvang. Ook leer je wat het ondernemerschap voor een gastouder inhoudt en hoe je een volwaardig inkomen kunt verdienen.

Het doel van deze bijeenkomst is het leggen van een stevig fundament voor jouw eigen gastouderopvang. Na deze bijeenkomst kun je een start maken met je eigen gastouderplan.

 • Ken je het wettelijk kader voor gastouderopvang en de eisen waar gastouders aan moeten voldoen.
 • Weet je meer over jouw rechtspositie als gastouder; wat zijn je rechten en plichten.
 • Kun je een plan maken om je opvang te promoten en de kansen in je omgeving te benutten.
 • Kun je een reëel financieel plan maken op basis van je uurtarief, werkdagen en het aantal kindplaatsen dat je gaat bieden.
 • ViaViela Gastoudergids lezen
 • Online cursus ‘Een financiële basis’ maken
 • Online cursus ‘Basiscursus gastouderopvang’ maken
 • Pedagogisch kader Gastouderopvang hoofdstuk 1, 7 en 12 lezen

Onderdeel 1 en 2 van het Gastouderplan:

 • Promotieplan

 • Financieel plan


Bijeenkomst 2

Pedagogisch handelen


Als ViaViela gastouder is het belangrijk dat je ons Pedagogisch beleid kent en hiernaar handelt. Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer uitleg over de 4 basisdoelen van J.M.A Riksen-Walraven en hoe je deze in de praktijk brengt. Ook ga je aan de slag met jouw eigen Pedagogisch werkplan.

Bij ViaViela doen we dat in de vorm van een Pedagogisch kwaliteitshuis.

Het doel van deze bijeenkomst is om je onbewuste pedagogisch gedrag bewust te maken. In gesprek met andere gastouders over de pedagogische praktijk, kom je erachter hoe jij invulling geeft aan de 4 pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang.

Heb je (een deel van) jouw Pedagogisch kwaliteitshuis gevuld. Dit maakt voor jezelf, ouders en de GGD zichtbaar hoe jij het pedagogisch beleid van ViaViela in de praktijk brengt.

 • Pedagogisch beleid gelezen  
 • Theoretische verdieping gelezen
 • Online cursus ‘De vier pedagogische basisdoelen‘
 • Pedagogisch kader hoofdstuk 2 t/m 6, 8, 10 en 11 lezen

Onderdeel 3 van het Gastouderplan: je Pedagogisch werkplan.


Bijeenkomst 3

Effectief communiceren met ouders


Goede communicatie is een voorwaarde voor tevreden en betrokken vraagouders! Ook heb je goede communicatie en samenwerking nodig om kwalitatieve opvang te kunnen bieden aan het kind. Want wat doe je als ouders wensen hebben waar je niet (meteen) aan tegemoet kunt komen, of als een ouder een klacht heeft, of zich niet aan afspraken houdt? Hoe maak je als gastouder je professionaliteit zichtbaar in de diverse contactmomenten? Kortom, hoe communiceer je effectief?

Het doel van deze bijeenkomst is een verdere professionalisering in je communicatie en samenwerking met ouders. De bijeenkomst heeft een hoog doe-gehalte, je oefent met diverse communicatievaardigheden. Je wordt je bewust van wat je al goed doet en ontwikkelt nieuwe vaardigheden.

 • Ken je het belang van een goede samenwerking en professionele communicatie met ouders.
 • Heb je de algemene communicatievaardigheden opgefrist, en heb je handvatten voor de communicatie met ouders.
 • Sta je sterker in je schoenen in contact met ouders bij het bespreken van jouw beleid, het maken van afspraken, bij klachten of wensen, in lastige situaties en bij weerstand.
 • Ben je in staat om tijdens een overdrachtsgesprek jouw meerwaarde als gastouder te laten zien en kun je de zorg voor en de begeleiding van het kind maximaal afstemmen.
 • Online cursus ‘Effectief communiceren met ouders’
 • Pedagogisch kader hoofdstuk 9

Onderdeel 4 van het Gastouderplan: Je Communicatieplan. (Reflectieverslag van een gesprek met een vraagouder).


Deelnemen

Ga jij graag goed voorbereid van start als gastouder, meld je dan aan voor de ViaViela Vakopleiding bij jou in de buurt. Neem hiervoor contact op met jouw vaste contactpersoon bij ViaViela.

Deelname is gratis.