Oog voor de eigenheid van ieder kind

Pedagogisch beleid

Als gastouder doe je niets liever dan jouw opvangkinderen een veilig en vertrouwd gevoel geven en ontdekken waar hun talenten liggen. 

Het pedagogisch beleid van ViaViela geeft je een stevige deskundige basis waarmee jij zelf inhoud geeft aan veilige, ontwikkelingsgerichte gastouderopvang met oog voor de eigenheid van ieder kind.


Belangrijk!

Ben je gastouder bij ViaViela, dan is het belangrijk dat je je het pedagogisch beleid eigen maakt. Neem het pedagogisch beleid van ViaViela daarom rustig door en bedenk hoe je dit kunt vertalen naar jouw dagelijkse praktijk.  


Hulpmiddelen

Vind je het lastig om het pedagogisch beleid te vertalen naar jouw opvang? Geen probleem. ViaViela biedt je verschillende tools die je kunnen helpen, zoals een uitgebreide theoretische verdieping, workshops, een online cursus, een format voor het schrijven van een eigen pedagogisch werkplan en een kindvolgsysteem. 


Basis

Het pedagogisch beleid is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Handel je in je dagelijkse opvang altijd volgens deze basisdoelen, dan geef je daarmee actief invulling aan de drie kernwaarden van ViaViela.


Kernwaarden

Drie kernwaarden in het pedagogisch beleid van ViaViela:                                         

  • Veilige hechting
  • Oog voor de eigenheid van het kind
  • Talentontwikkeling

Basisdoelen

Vier pedagogische basisdoelen bepalen hoe je als gastouder

in de praktijk handelt:                                              

  • Het bieden van emotionele veiligheid. 
  • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie. 
  • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie. 
  • Overdragen van waarden en normen. 

GGD test je kennis

De GGD test of je je bewust bent van jouw eigen pedagogische handelen en wil weten hoe jij de vier pedagogische basisdoelen [link beleid] als gastouder in de praktijk brengt.

TIP: Bedenk welke voorbeelden je kunt noemen uit de dagelijkse praktijk, die laten zien dat je handelt volgens de vier pedagogische basisdoelen.