Alle aandacht om te leren, spelen en groeien

Voorwaarden nanny


Registratie als nanny

Om als nanny binnen de formele opvang aan de slag te kunnen moet je geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit is een kwaliteitsregister waar je alleen in staat als jij en jouw nanny-opvang voldoen aan de door de overheid gestelde opleidings- en kwaliteitseisen.

Alleen als je een LRK-registratienummer bezit, kunnen ouders die gebruik maken van jouw nanny-opvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Naast de zekerheid over de kwaliteit van jouw opvang, hebben ouders dus ook een financieel voordeel bij het gebruikmaken van een erkende nanny. Ouders op viaviela.nl zijn dan ook op zoek naar een nanny die geregistreerd staat/wil worden in het LRK.


Eisen registratie

Om als nanny een registratie in het LRK te krijgen moet je in het bezit zijn van een aantal voorwaarden. Dit zijn dezelfde voorwaarden die gesteld worden aan een gastouder. 

Bekijk voorwaarden gastouder