Gastouderschap is vakmanschap

De ViaViela Vakopleiding

Succesvolle gastouderopvang begint met een goede basis

Werken als gastouder is meer dan alleen maar het bieden van liefdevolle opvang. Als zelfstandige professional krijg je te maken met zaken zoals financiën, het promoten van je opvang en het bouwen aan een duurzame relaties met je vraagouders. Speciaal voor jou als (startende) gastouder heeft ViaViela een korte praktijkopleiding ontwikkeld waarmee jij je opvang professioneel en vakkundig inricht. Alle belangrijke aspecten van gastouderopvang komen hierin aan bod. Zo weet jij straks precies hoe je van jouw opvang een blijvend succes maakt!


Inhoud

De ViaViela Vakopleiding bestaat uit drie bijeenkomsten. Daarnaast volg je online cursussen en werk je aan je eigen Gastouderplan. Na het goed doorlopen van de complete vakopleiding ontvang je een Bewijs van Deelname en heb je een eigen Gastouderplan geschreven met hierin jouw eigen promotieplan, financieel plan, pedagogisch werkplan én communicatieplan. Ieder plan is vooral gericht op: de praktijk!


Bijeenkomst 1

Professioneel ondernemen


Als gastouder opereer je binnen de Wet Kinderopvang. Tijdens de bijeenkomst krijg je meer informatie over de vastgestelde kwaliteitseisen en weet je hoe je hier aan kunt voldoen. Ook kom je erachter wat het zelfstandig ondernemerschap inhoudt, hoe je nieuwe klanten kunt werven en een volwaardig inkomen kunt verdienen.

Het doel van deze bijeenkomst is het leggen van een stevig fundament voor jouw eigen gastouderopvang. Na deze bijeenkomst kun je een start maken met je eigen gastouderplan.

  • Ken je het wettelijk kader voor gastouderopvang en de eisen waar gastouders aan moeten voldoen.
  • Weet je meer over jouw rechtspositie als gastouder; wat zijn je rechten en plichten.
  • Kun je een reëel financieel plan maken op basis van je uurtarief, werkdagen en het aantal kindplaatsen dat je gaat bieden.
  • Kun je een plan maken om je opvang te promoten.

Bijeenkomst 2

Pedagogisch handelen


Als ViaViela gastouder is het belangrijk dat je ons Pedagogisch beleid kent en hiernaar handelt. Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer uitleg over de 4 basisdoelen van J.M.A Riksen-Walraven en hoe je deze in de praktijk brengt. Ook ga je aan de slag met jouw eigen Pedagogisch werkplan.

Bij ViaViela doen we dat in de vorm van een Pedagogisch kwaliteitshuis.

Je bent je na deze bijeenkomst nog bewuster van jouw eigen pedagogisch handelen. Op welke manier bied jij veilige, ontwikkelingsgerichte opvang met oog voor de eigenheid van het kind? In gesprek met andere (aspirant) gastouders over de pedagogische praktijk kom je erachter hoe jij hier invulling aan geeft en verwerk je jouw ideeën in een pedagogisch werkplan. Dit helpt je de pedagogische basisdoelen nog beter te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Weet je precies te vertellen wat de pedagogische basisdoelen inhouden. Heb je geleerd hoe je verschillende pedagogische middelen in de praktijk kunt inzetten. En heb je (een deel van) jouw Pedagogisch kwaliteitshuis gevuld waardoor het voor jezelf, ouders en de GGD zichtbaar is hoe jij het pedagogisch beleid van ViaViela in de praktijk brengt.


Bijeenkomst 3

Effectief communiceren 


Goede communicatie is een voorwaarde voor tevreden en betrokken ouders! Ook heb je communicatie en samenwerking nodig om kwalitatief goede opvang te bieden voor het kind. Wat betekent zakelijk zijn in de gastouderopvang en hoe kun je als gastouder je professionaliteit zichtbaar maken in de diverse contactmomenten? Want wat doe je als ouders speciale wensen hebben die je niet (meteen) kunt honoreren, als zij hun ontevredenheid uiten, of zich niet aan afspraken houden? Dit zijn de centrale vragen van deze bijeenkomst.

Na deze bijeenkomst ben je je bewust van het belang van effectieve communicatie en leer je de communicatie en samenwerking met ouders verder te professionaliseren. De bijeenkomst heeft een hoog doe-gehalte, waardoor je echt ook kunt oefenen met diverse communicatievaardigheden. Je wordt je bewust van wat je al goed doet en je ontwikkelt nieuwe vaardigheden.

  • Ken je het belang van een goede samenwerking en professionele communicatie met ouders.
  • Ben je in staat om de zorg voor, en begeleiding van je opvangkind maximaal met de ouders af te stemmen. 
  • Sta je sterker in je schoenen in contact met ouders bij het bespreken van jouw beleid, het maken van afspraken, bij klachten of wensen, in lastige situaties en bij weerstand.

Deelnemen

Wil je nog meer plezier én resultaat uit jouw gastouderopvang halen of kun je wat extra hulp gebruiken? Meld je dan aan voor de ViaViela Vakopleiding bij jou in de buurt. Deelname kost €75,- incl. BTW voor gastouders die een contract hebben met ViaViela. 

Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met jouw vaste contactpersoon bij ViaViela.