Emotionele veiligheid

Activiteiten

Activiteiten | Emotionele veiligheid

De vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet kinderopvang, vormen de basis voor het pedagogisch beleid van ViaViela. Als gastouder breng je dit pedagogisch beleid dagelijks in de praktijk met jouw opvang. ViaViela biedt je handige tools die je hierbij ondersteunen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het Pedagogisch Kwaliteitshuis

De eerste kamer op de derde verdieping ...


Inhoud

We nemen je mee naar de derde verdieping van het kwaliteitshuis, waar activiteiten centraal staan. De eerste kamer draait om de emotionele veiligheid van kinderen en hoe activiteiten binnen jouw opvang hieraan bijdragen. Ook delen we twee activiteiten waarmee je op praktische wijze werkt aan een veilige en vertrouwde omgeving.


Communiceren

Het belangrijkste element bij het bevorderen van de emotionele veiligheid binnen jouw opvang, is communicatie. Hoe beter de interactie tussen jou en de kinderen, hoe meer emotionele veiligheid zij zullen ervaren. Wanneer je op een goede manier met kinderen communiceert, voelen ze zich veilig en geborgen. Vanuit die veiligheid kunnen zij de wereld gaan ontdekken. 

Als gastouder communiceer je op allerlei manieren, verbaal en non-verbaal. Met de manier waarop je praat, je aanrakingen, je gezichtsuitdrukking en je houding laat je zien dat je opvangkinderen bij jou een veilige haven vinden.


Emotionele veiligheid

Neem je tijdens activiteiten een sensitief responsieve houding aan, dan is de kans groot dat de kinderen een veilige gehechtheid met jou opbouwen. Zelfs kinderen die onveilig gehecht zijn aan de eigen ouder(s) kunnen zich wel veilig hechten aan jou. 


Wist je dat veilige gehechtheid in de gastouderopvang vaker voor komt dan in een kinderdagverblijf? (Bron: Vermeer en Groeneveld, 2017). Deze tips helpen je bij het aannemen van een sensitief responsieve houding waarmee je werkt aan een veilige hechting:

  • Reageer op de signalen van kinderen
  • Zorg dat je beschikbaar bent, fysiek en mentaal
  • Zoek zelf contact met de kinderen
  • Troost een kind altijd als het huilt
  • Zorg voor rituelen
  • Benoem wat je doet en ziet

Emotioneel bijtanken

Tijdens het doen van een groepsactiviteit met de kinderen, kun je soms minder ruimte voelen voor het bieden van individuele aandacht. Tegelijkertijd is het voor de emotionele veiligheid van kinderen belangrijk dat ze zich gezien en gehoord voelen. Las daarom toch bewust dat individuele momentje met kinderen in. Dit hoeft niet groots te zijn, een kort moment van rust, gezelligheid of geborgenheid tussen jou en je opvangkind is al voldoende. Kinderen zoeken deze momenten zelf ook op. Door even tegen je aan te leunen, bij je te komen staan of door je te vragen of je ergens naar wil kijken. Zo’n momentje noemen we emotioneel bijtanken. Na zo’n ‘bijtankmoment’ voelt een kind zich veilig en geborgen en kan het er weer even tegenaan.


Activiteit 1

Hoe vergroot je de emotionele veiligheid van baby’s? Wat kun je doen om samen een hechte band te smeden?

Naar activiteit 1


Activiteit 2

Wat kun je doen om de emotionele veiligheid van peuters te vergroten. Tijdens deze activiteiten staat balans, afstemming en voorspelbaarheid centraal.

Naar activiteit 2


Meer weten?

Goede communicatie met kinderen en de ouders is heel belangrijk. Scherp je communicatieve skills verder aan met de online cursus ‘Effectief communiceren met ouders’. Log hiervoor in op je persoonlijke pagina van Mijngastouderburo.nl.

Cursus volgen