Pedagogiek voor gastouders

Emotionele veiligheid | andere kinderen

Als gastouder bied je opvang op jouw persoonlijke wijze, met liefdevolle aandacht en oog voor ieder kind. En met de vier pedagogische doelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven en het pedagogisch beleid van ViaViela als basis.

ViaViela helpt je deze pedagogische basis op praktische wijze vertalen naar je dagelijkse opvang. Dit doen we met het pedagogisch werkplan in de vorm van het Pedagogisch Kwaliteitshuis, een huis dat bestaat uit 15 kamers.

De kamer die dit keer aan bod komt, bevindt zich op de tweede verdieping van het kwaliteitshuis. Deze verdieping draait om de interactie tussen je opvangkinderen onderling. Het pedagogische basisdoel dat bij deze kamer hoort, is:

het bieden van emotionele veiligheid

We geven je meer informatie over het begeleiden van het groepsproces binnen jouw opvang. Hoe zorg je ervoor dat ieder kind zich prettig voelt in de groep? Ook delen we twee activiteiten waarmee jij binnen jouw opvang direct aan de slag kunt!


Inhoud

De kamer die dit keer aan bod komt, bevindt zich op de eerste verdieping van het kwaliteitshuis. Deze verdieping draait om de interactie tussen je opvangkinderen onderling. Het eerste pedagogische basisdoel dat bij deze kamer hoort, is het bieden van emotionele veiligheid. We geven je meer informatie over het begeleiden van het groepsproces binnen jouw opvang. Hoe zorg je ervoor dat ieder kind zich prettig voelt in de groep? Ook delen we twee activiteiten waarmee jij binnen jouw opvang direct aan de slag kunt!


Sociale relaties

Als gastouder bied je opvangkinderen de kans om met elkaar op te trekken. Misschien hebben je opvangkinderen overwegend dezelfde leeftijd of is het leeftijdsverschil juist groter. Wat de samenstelling van je opvanggroep ook is; de onderlinge relaties tussen de kinderen veranderen regelmatig. Dit komt omdat kinderen zich ontwikkelen, hun emoties veranderen en er ontstaan nieuwe behoeften. Elk kind wil die behoeften en belangen bevredigd zien. Dus vindt er voortdurend onderlinge afstemming plaats: met ruzie, het sluiten van vriendschappen, emoties, samen spelen of liever even alleen. Uiteindelijk leidt dit tot vaste, herkenbare patronen van onderling sociaal handelen. In dit proces, dat vooral spontaan tot stand komt, speel jij een belangrijke rol.


Gastouder als groepsbegeleider

Als gastouder draag je bij aan de socialisatie van jouw opvangkinderen, een van de pedagogische basisdoelen. Jouw opvang is als het ware een mini-maatschappij, waarbinnen jij het goede voorbeeld geeft en de kinderen ondersteunt. In nieuwsbrief 5 lees je hier meer over. Er zijn verschillende manieren waarop jij als gastouder voor veilige, fijne sfeer kunt zorgen, waarbinnen ruimte voor onderlinge interactie ontstaat:


Vriendschap tussen kinderen is belangrijk. Een vriendschap geeft plezier en emotionele veiligheid. Daarnaast tillen vriendjes hun spel vaak samen naar een hoger niveau. Kinderen dagen elkaar onderling uit en leren veel van elkaar. Het is wetenschappelijk bewezen dat het hebben van vrienden op jonge leeftijd een positieve invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling, sociale competenties, het gevoel van eigenwaarde en hierdoor ook het schoolsucces van kinderen.

Jij geeft als gastouder het goede voorbeeld in hoe je respectvol en plezierig met anderen om gaat. Je laat zien hoe je het gezelschap van anderen waardeert en hoe je samen plezier kunt hebben. Het is hierbij belangrijk je gevoelens te benoemen, ook in een conflictsituatie of als je even een mindere dag hebt. Door je gevoelens te delen, leren je opvangkinderen zich verplaatsen in een ander. Dit helpt om elkaars gedrag te begrijpen en sneller tot een oplossing te komen. Daarna kan de fijne en veilige sfeer weer worden voortgezet.

Als gastouder ben jij vaak de leider van de groep. Je bent de organisator en leidt alles in goede banen. Wil je echter de onderlinge interacties stimuleren? Dan kun je je -waar mogelijk- beter even uit deze rol terugtrekken. Leun eens achterover en kijk wat er gebeurt zonder dat je meteen ingrijpt of oplossingen aandraagt. Je zult zien hoe goed kinderen dan samen tot oplossingen en samenspel komen. Tijdens dit soort momenten ontstaan de leukste gesprekken en situaties!


Activiteiten

Om je te helpen je pedagogische kwaliteiten op het gebied van het bieden van emotionele veiligheid nog verder te ontwikkelen, hebben we een aantal activiteiten op een rijtje gezet en bieden we je een verdieping aan.

Activiteiten: bij deze activiteiten staat het thema ‘iedereen is anders’ centraal. Op een speelse manier ontdek je samen met je opvangkindjes wat de verschillen en overeenkomsten zijn en dat iedereen zichzelf mag zijn. Bekijk de activiteit

Verdieping: Om je handvatten te geven bij het zorgen voor een positieve sfeer binnen jouw opvang kun je deze verdieping hierover lezen. Bekijk de verdieping


Interactie

Dit filmpje laat een mooi voorbeeld zien van de interactie tussen kinderen bij een gastouder.

Bekijk filmpje