Pedagogiek voor gastouders

Sociale competenties | gastouder

Als ViaViela gastouder ben je je bewust van je eigen handelen en geef je op eigen manier invulling aan de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Deze doelen vormen een goede basis voor jouw opvang als kwaliteitshuis. De kapstok waaraan jij al jouw kennis en ervaring kunt ophangen.  

ViaViela ondersteunt jou als gastouder met tools die je helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. We nemen je mee naar de verschillende kamers van ons pedagogisch kwaliteitshuis.

Je krijgt hier weer nieuwe bouwstenen om verder te bouwen aan jouw pedagogisch kwaliteitshuis. We gaan weer een kamer verder en kijken nu naar jouw rol als gastouder bij het bevorderen van sociale competenties. Hierna heb jij geleerd wat sociale competenties zijn en hoe jij als gastouder hier een belangrijke bijdrage aan kunt leveren. Er zijn ook twee activiteiten te downloaden waarmee je binnen jouw opvang direct aan de slag kunt gaan.


Sociale competenties

Mensen zijn sociale wezens. Al vanaf de geboorte hebben kinderen interesse in hun omgeving. Naarmate kinderen ouder worden, zoeken zij steeds meer bewust contact met elkaar. Ze hebben plezier, sluiten vriendschappen, ze maken ruzie en ze maken het weer goed. Dat is belangrijk omdat kinderen de sociale regels zich op deze manier eigen maken. Ze leren sociale vaardigheden zodat ze zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen en straks in staat zijn goed mee te komen in een maatschappij die steeds meer van ze vraagt.


Kinderen imiteren elkaar en imiteren volwassenen. Daar speelt de gastouder op in door zelf steeds het goede voorbeeld te laten zien en op de juiste manier te reageren op het gedrag van kinderen. Op deze manier leren kinderen al vanaf jonge leeftijd rekening met elkaar te houden, elkaar te troosten, te helpen en conflicten op te lossen.

Vriendschap tussen kinderen is zeer waardevol en speelt een belangrijke rol in het leven van opgroeiende kinderen. Spel tussen vrienden is vaak van een ‘hoger’ niveau en is van grote emotionele betekenis voor kinderen. Het aangaan van vriendschappen geeft plezier, heeft een positieve invloed op de sociale competenties en het gevoel van eigenwaarde. Hoe kleiner het leeftijdsverschil tussen kinderen, hoe groter de kans op vriendschap.

Uit onderzoek van Elly Singer en Dorian de Haan is naar voren gekomen dat 2- en 3-jarigen gemiddeld 5 kleine botsinkjes of irritaties, 6 meningsverschillen en 1 keer ruzie hebben per uur. De meeste conflicten duren maar kort en lossen kinderen zelf op. Conflicten zijn een belangrijk en leerzaam onderdeel van het vrije spel van kinderen. Kinderen leren:

  • Dat ze rekening moeten houden met de wensen van andere kinderen.
  • Sociale en morele regels kennen en aanvoelen wat in een bepaalde situatie handig en effectief is om te gebruiken.
  • Van zich afbijten, inschikken en oplossingen zoeken die voor iedereen aanvaardbaar zijn.

Jouw kwaliteitshuis

Als gastouder ben jij in je gedrag een voorbeeld voor de kinderen. Je bent vriendelijk, luistert naar de kinderen en brengt ze zoveel mogelijk met elkaar in contact. Je zorgt dat er een fijne sfeer heerst en dat er altijd positief wordt gecommuniceerd: je benoemt wat goed gaat en welk gedrag je graag wilt zien. Je doet dit dit door goed te observeren, complimentjes te geven over de dingen die goed gaan en bij te sturen waar nodig. Kinderen worden niet alleen gelaten in het oefenen, jij bent aan de zijlijn aanwezig en verrijkt het spel daar waar nodig. Je hebt oog voor de eigenheid van ieder kind en kan, door het bieden van verschillende soorten activiteiten, juist dát naar boven halen dat nodig is om ieder kind te laten stralen!


Activiteiten

Om je te helpen je pedagogische kwaliteiten op het gebied van het bieden van emotionele veiligheid nog verder te ontwikkelen, hebben we twee activiteiten uitgewerkt.

Activiteit 1: Bij deze eerste activiteit .............. Bekijk de activiteit

Activiteit 2: Bij de tweede activiteit ................ Bekijk de activiteit

 

Veel plezier!