Van praktijkervaring tot diploma

In 6 stappen naar je diploma

De diplomaroute MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders bestaat uit verschillende examenonderdelen. In 6 stappen werk je toe naar je diploma.


Stap 1

Inschrijving en intake

Na je inschrijving voor de diplomaroute, krijg je per mail een bevestiging van je inschrijving en de inloggegevens voor je persoonlijk account op de website van ROC Rivor. In dit account vind je het intakeformulier. Dit formulier vul je in, waarna ROC Rivor een afspraak met je maakt voor een telefonische intake. Tijdens deze intake controleert ROC Rivor of je voldoende praktijkervaring hebt met alle aspecten van het gastouderschap.

Indien uit het intakegesprek blijkt dat je onvoldoende praktijkervaring hebt, geven ze aan waar jij je praktijkervaring nog moet aanvullen. Hiervoor krijg je drie maanden de tijd. Na deze periode volgt een afrondend intakegesprek. Als dit gesprek positief kan worden afgesloten kun je starten met de Diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders!


Stap 2

Centrale examens

De centrale examens Nederlands en rekenen zijn een verplicht onderdeel van de Diplomaroute voor gastouders. Deze centrale examens Nederlands en rekenen worden afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. De afnameperiodes van deze examens wordt bepaald door Cito.

 

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens Nederlands en rekenen. Als dit beter in je planning past, mag je bijvoorbeeld ook beginnen met de centrale examens, en doe je daarna pas de schriftelijke examens en het praktijkexamen. Kijk daarom goed in welke periode je de centrale examens wilt doen, voordat je de andere examendelen plant. Bekijk hier de data van de centrale examens.


Stap 3

Schriftelijke examens

Het schriftelijk theorie examen bestaat uit twee schriftelijke onderdelen, die samen ongeveer 2 uur in beslag nemen. Je kunt voor de schriftelijke examens terecht op een van de acht examenlocaties van ROC Rivor.

Naast het schriftelijke examen Nederlands schrijven, krijg je een beroepsgericht kennistoets gastouder. Deze toets bestaat uit zowel meerkeuzevragen als open vragen. De vragen van deze beroepsgerichte kennistoets zijn gebaseerd op het boek ‘Pedagogisch Kader gastouderopvang’ en de aanvullende reader van ROC Rivor. Daarnaast krijg je na inschrijving een reader met informatie over kinder EHBO en gezonde voeding voor kinderen.


Stap 4

Praktijkexamen gastouder

Een belangrijk onderdeel van de Diplomaroute voor Gastouders is het praktijkexamen dat ca. 3,5-4 uur duurt. In dit examen ga je samen met een examinator (assessor) naar je werkplek. Een voorwaarde is dat deze werkplek in Nederland moet zijn (Waddeneilanden uitgezonderd).

  • Observatie 

Tijdens de observatie voer je een aantal voorgeschreven opdrachten uit. Bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met de kinderen. Een belangrijk onderdeel van het examen voer je uit met minimaal twee opvangkinderen van 1 t/m 7 jaar oud*.

* Je kunt dit gastouder examen doen op je eigen adres of op het adres van de oppaskinderen. Ook kun je zelf kiezen met welke kinderen je examen doet, zolang het niet jouw eigen kinderen zijn en zij tussen de 1 en 7 jaar oud zijn. Het huis hoeft nog niet aan alle officiële richtlijnen te voldoen. De omgeving moet kindvriendelijk, hygiënisch, opgeruimd en veilig zijn. Dat betekent dat de examinator zal beoordelen of de omgeving veilig is voor de kinderen waarmee je examen doet. Als je bijvoorbeeld examen doet met een kindje dat net kan lopen, zijn een traphekje en beveiligde stopcontacten nodig. Daarbij is het van belang dat je schoonmaakmiddelen veilig opbergt. De examinator controleert bijvoorbeeld niet of de woning voorzien is van een blusdeken. 

  • Simulatieopdracht, rollenspel en interview

Na de observatie met de kinderen volgt een simulatieopdracht, een rollenspel en een interview met de examinator. Tijdens dit interview bevraagt de examinator je kennis, houding en vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest. De examinator zal je ook vragen naar recente praktijkvoorbeelden.


Stap 5

Keuzedeel examens

De keuzedeel examens worden waar mogelijk gecombineerd met het praktijkexamen van de Diplomaroute voor Gastouders. De keuzedeel examens worden tijdens je telefonische intake met ROC Rivor verder toegelicht.


Stap 6

Diplomering

Wanneer je de Diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders succesvol hebt doorlopen en alle examens voldoende hebt afgerond, kom je in aanmerking voor een officieel erkend mbo niveau 2 diploma waarmee jij kan starten met je eigen gastouderopvang!