Gratis educatief pakket over de ontwikkeling van baby's

Dankzij wetenschappelijk onderzoek is er meer bekend geworden over het belang van gerichte en specialistische zorg voor baby’s binnen de kinderopvang. De kleinschalige opzet van gastouderopvang leent zich hier uitstekend voor.

Een gastouder heeft tijd en ruimte om goed in te kunnen spelen op de specifieke behoeften van een baby. Bij ViaViela vinden we het belangrijk dat onze gastouders leren over de ontwikkeling van baby’s.

Daarom biedt ViaViela aangesloten gastouders een gratis educatief pakket over de ontwikkeling van baby’s.

Gratis educatief pakket voor gastouders


  • Online cursus
  • Workshop
  • Ervaringen uitwisselen
  • Theoretische verdieping

Gratis educatief pakket

ViaViela biedt een compleet educatief pakket gericht op de ontwikkeling van kinderen. Naast een online cursus kunnen gastouders een workshop volgen en organiseren we gastouderkringen en themabijeenkomsten waarbij gastouders ervaringen kunnen uitwisselen.

Online cursus

Tijdens de online cursus wordt ingegaan op de ontwikkeling van baby’s: het babybrein, veilige hechting, de invloed van stress en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Je leert hoe de normale ontwikkeling van een baby verloopt en belangrijke aandachtspunten en vaardigheden om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen en te stimuleren.

„Dankzij ViaViela heb ik nog meer geleerd over de ontwikkeling van baby's.“ Jolanda, gastouder

Workshop met werkplan

Ook kunnen onze gastouders een workshop volgen waarbij ze hun opgedane kennis over baby’s gaan vertalen naar een werkplan speciaal gericht op de baby’s binnen hun opvang. Door middel van theorie, voorbeelden en concrete opvoedkundige adviezen verdiepen gastouders hun kennis en vaardigheden.

Meer weten? Meld je aan als gastouder