Gastouderschap is vakmanschap

Kwaliteitseisen gastouderopvang

Al onze erkende gastouders zijn professionals. Als gastouderbureau zien wij erop toe dat iedere gastouder en opvanglocatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.


Eisen gastouder

Iedere ViaViela gastouder die wij bemiddelen heeft een actieve registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Je moet aan uitgebreide kwaliteitseisen voldoen om hierin geregistreerd te worden en te blijven. Zo weet je zeker dat de opvang waar jij voor kiest veilig, gecontroleerd en goed geregeld is. Een gastouder moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:


De gastouder moet in het bezit zijn van:

  • Een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn, of
  • Een diploma dat vermeld is op de diplomalijst, of
  • Een certificaat goed gastouderschap.

Voor alle bij ViaViela aangesloten gastouders is de tweejaarlijkse herhaling van de cursus Eerste Hulp aan Kinderen helemaal gratis! Dus jouw gastouder weet hoe te handelen mocht er onverhoop iets gebeuren tijdens de opvang.

Gastouders en eventuele huisgenoten moeten in het bezit zijn van een geldige VOG. Dit is om er zeker van te zijn dat het gedrag in het verleden geen geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van de werkzaamheen als gastouder.

Alle personen die een VOG hebben moeten aanvragen, moeten zich ook inschrijven in het PRK. Personen die in het PRK zijn opgenomen, worden op basis van hun VOG continue gescreend.

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is een openbaar register waarin alle kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, gastouderbureaus en bso's) en -professionals (gastouders en nanny's) geregistreerd staan. Kinderopvangorganisaties en -professionals worden geregistreerd zodra zij aan de juiste, door de overheid gestelde, opleidings- en kwaliteitseisen voldoen om (de bemiddeling van) kinderopvang te verzorgen. Daarbij worden ook voorwaarden gesteld aan de opvanglocatie. Het is eigenlijk een soort keurmerk binnen de kinderopvang. 


Eisen opvanglocatie

De locatie waar je gastouder opvang biedt, moet ook aan een aantal veiligheids- en kwaliteitseisen voldoen. Tijdens een jaarlijks bezoek van ViaViela kijken we samen met de gastouder of de opvanglocatie nog steeds aan alle voorwaarden voldoet.


De hele opvanglocatie is altijd rookvrij. Ook hangen er voldoende, goed functionerende rookmelders. Deze zijn bij voorkeur geplaatst in ruimtes zoals de hal, de overloop en de zolder.

De opvanglocatie moet een ruimte zijn die is afgestemd op het aantal kinderen dat je opvangt en hun leeftijd. De kinderen moeten hier veilig en verantwoord kunnen spelen met speelgoed wat ze uitdaagt in hun sociale, cognitieve, motorische en creatieve spel.

Voor de kinderen tot 1,5 jaar oud is er een aparte en goed geventileerde slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie. 

Tijdens de opvang op de locatie moeten de kinderen veilig buiten kunnen spelen. In de tuin of op een buitenspeelplaats in de buurt. Deze buitenspeelmogelijkheden moeten voldoen aan de veiligheidsnormen en afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen.    


Aantal kinderen

Een gastouder mag een maximum aantal kinderen tegelijkertijd opvangen. Afhankelijk van de leeftijd van de opvangkinderen gelden de volgende regels:

  • Een gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden de eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar meegeteld.
  • Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderenn van de gastouder tot 4 jaar.
  • Een gastouder mag maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook hier worden de eigen kinderen van de gastouderen van deze leeftijd meegerekend.

Als een gastouder vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en moet bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie.