Compensatieregeling

Toelichting begrippen compensatieregeling

In de uitwerking van de compensatieregeling worden een aantal begrippen gebruikt die jij misschien niet kent. Daarom leggen we deze graag uit.


Uurtarief

Het tarief dat de ouders per uur gastouderopvang betalen aan gastoudervergoeding (aan jou) en vergoeding voor bemiddeling en begeleiding (aan ViaViela) bij elkaar opgeteld.


Gemiddeld uurtarief

Het tarief dat de ouders gemiddeld per uur gastouderopvang betalen aan gastoudervergoeding (aan jou) en vergoeding voor bemiddeling en begeleiding (aan ViaViela) bij elkaar opgeteld.


Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten vanuit de overheid. Deze kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke uitkering.


Maximum uurtarief

De overheid stelt ieder jaar een maximum uurtarief vast waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Het maximum uurtarief voor gastouderopvang is in 2020 €6.27 en in 2021 €6,49 per kind per uur.


Eigen bijdrage

Ontvangen ouders minder kinderopvangtoeslag dan het gemiddeld uurtarief en/of het gemiddeld uurtarief is hoger dan het maximum uurtarief? Dan leggen ouders het verschil zelf bij. Dat noemen we de eigen bijdrage.