Eisen ruimtes

28/03/2013

De woning waar de opvang (het opvangadres) plaatsvindt, dient aan onderstaande eisen te voldoen. Deze eisen worden jaarlijks door ViaViela getoetst door middel van een huisbezoek aan het opvangadres.

Algemeen

De gehele opvanglocatie is altijd volledig rookvrij. De opvanglocatie is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het Bouwbesluit 2003, de rookmelders zijn bij voorkeur geplaatst in verkeersruimten van de woning

Speelruimte

Als gastouder bied je een verantwoorde en veilige ruimte om te kunnen spelen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen. Het speelgoed is daarbij gevarieerd en uitdagend en stimuleert het sociaal, cognitief, motorisch en creatief spel van een kind. Spel, bewegen, muziek en voorlezen behoren tot de dagelijkse activiteiten.

Slaapruimte

Voor kinderen tot 1,5 jaar is er een aparte en goed geventileerde slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.

Buitenspeelmogelijkheden

Als gastouder bied je veilige buitenspeelmogelijkheden (eigen tuin of buitenspeelplaats in directe omgeving), met de daaraan verbonden veiligheidsnormen, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.