Praktische informatie gastouder

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is een openbaar register waarin alle kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, gastouderbureaus en bso’s) en -professionals (gastouders en nanny’s) geregistreerd staan. Kinderopvangorganisaties en -professionals worden geregistreerd zodra zij aan de juiste, door de overheid gestelde, opleidings- en kwaliteitseisen voldoen om (de bemiddeling van) kinderopvang te verzorgen. Daarbij worden ook voorwaarden gesteld aan de opvanglocatie. Het is eigenlijk een soort keurmerk binnen de kinderopvang.

Vlinder

Voorwaarden

Voordat een kinderopvangorganisatie (kinderdagverblijf, gastouderbureau of BSO) of -professionals (gastouder of nanny) geregistreerd kan worden in het Landelijk Register Kinderopvang, moeten voldoen aan de door de overheid gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen. Om als erkend gastouder te kunnen (blijven) werken, is het belangrijk dat jij zelf aan alle voorwaarden volgens de Wet kinderopvang voldoet en dat geldt ook voor het gastouderbureau waar je voor kiest.

Inschrijving

Voldoe jij en je opvanglocatie aan alle voorwaarden die de overheid aan een gastouder en haar opvanglocatie stelt, dan meldt je gastouderbureau je bij de gemeente van je opvangadres aan voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. De procedure van aanmelding tot registratie duurt ongeveer 4-10 weken.

Voordelen

Opvang verzorgen als erkend gastouder biedt je de volgende voordelen:

  • Je geeft ouders meer zekerheid over de kwaliteit van jouw opvang
  • Door gebruik te maken van een erkende gastouder, weten ouders dat de opvang gecontroleerd is, en blijft.
  • Het maakt voor ouders een groot verschil in de opvangkosten

Leges

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het activeren of deactiveren van een registratie in het LRK. Sommigen gemeenten rekenen hier kosten voor; leges. Iedere gemeente bepaalt zelf de hoogte hiervan.

Inspectie

GGD’s (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) controleren in opdracht van je gemeente of jij als geregistreerd gastouders voldoet en blijft voldoen aan de geldende criteria. Voldoe je hier niet (meer) aan, dan volgt uitschrijving uit het LRK. Dezelfde procedure  geldt ook voor het gastouderbureau.

ViaViela registratie

Wij zijn blij met het LRK en de kwaliteitseisen waaraan opvangorganisaties en hun professionals moeten voldoen om hierin geregistreerd te worden en te blijven. Daarom heeft iedere ViaViela-vestiging en iedere gastouder of nanny die wij bemiddelen, een actieve LRK-registratie. Ga je als gastouder of nanny via ons de opvang verzorgen? Dan begeleiden wij je uiteraard bij je LRK-registratie. Benieuwd naar het LRK-nummer van jouw gastouderbureau? Toets de postcode van jouw vestiging in op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Interesse in ViaViela?

Ben jij gastouder en wil je kennismaken met ViaViela? Of wil je gastouder worden? Meld je nu gratis en vrijblijvend aan. Samen kijken we graag wat we voor elkaar kunnen betekenen.