Waarom ViaViela

Visie op kinderopvang

ViaViela gelooft in gastouderopvang in een kleinschalige en huiselijke omgeving waarbij het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie met het kind op nummer één staat. Alleen dan kunnen kinderen zich veilig voelen en de wereld gaan ontdekken. We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind. Alle kinderen zijn welkom bij ViaViela. Ook kinderen die extra zorg nodig hebben. ViaViela biedt kinderen ruimte om te ontdekken. Zo kunnen kinderen zelf de leiding nemen in hun eigen ontwikkeling en vol zelfvertrouwen opgroeien tot een zelfstandig en uniek individu.

Pedagogisch beleid

Onze visie op gastouderopvang zie je terug in alles wat we doen. Ook ons pedagogisch beleid sluit hierbij aan: het vertaalt onze visie naar uitgangspunten voor het pedagogisch handelen van onze gastouders. Een ViaViela gastouder is zich bewust van haar eigen handelen en geeft op eigen manier invulling aan de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Deze doelen vormen de basis van ons pedagogisch beleid. ViaViela ondersteunt gastouders door hen te voorzien in verschillende tools die helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen.

Pedagogisch beleid

Handboek Pedagogiek voor gastouders

Van iedere pedagogisch professional in Nederland wordt verwacht dat deze werkt volgens de vier pedagogische basisdoelen. Maar wat betekenen deze theoretische doelen nou eigenlijk voor je dagelijkse opvang? ViaViela helpt je op praktische wijze bij het vinden het antwoord op deze vraag.

Download het handboek Pedagogiek voor gastouders

Pedagogisch werkplan

Van visie naar praktijk. ViaViela staat voor kleinschalige opvang waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, met oog voor de eigenheid van ieder kind en ruimte voor talentontwikkeling. Deze visie, vertaald naar verschillende uitgangspunten in ons pedagogisch beleid, vormt de basis voor de opvang die wij samen met de gastouder willen bieden. Iedere dag weer. Een visie en pedagogisch beleid geven de gastouder richting in haar handelen. Dat klinkt goed, maar wat betekent dit in de dagelijkse praktijk?

Van de ViaViela gastouder wordt verwacht ons pedagogisch beleid te kennen en hier naar te handelen. Om het pedagogisch handelen zichtbaar te maken voor ouders en de GGD kan de gastouder een pedagogisch werkplan maken. Bij ViaViela doen we dat in de vorm van een Pedagogisch kwaliteitshuis.

Pedagogiek voor gastouders

Interesse in ViaViela?

Meld je dan direct aan!

Aanmelden