Waarom ViaViela

Pedagogisch beleid

Kies je voor een gastouder van ViaViela dan mag je rekenen op de allerbeste zorg voor jouw kind. Een groot deel van deze zorg zit in de manier waarop de gastouder jouw kind een veilige basis biedt, oog heeft voor de eigenheid van je kind en het de ruimte biedt om zichzelf vanuit zelfvertrouwen verder te ontwikkelen.

De basis

ViaViela heeft de uitgangspunten voor het pedagogisch handelen van haar gastouders vastgelegd in haar pedagogisch beleid. Aan de basis van dit beleid liggen de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven (zoals genoemd in de Wet Kinderopvang).

 • Het bieden van emotionele veiligheid.
 • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
 • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie.
 • Overdragen van waarden en normen.
Pedagogisch beleid Visie op kinderopvang
Kind speelt met vormenstoof

Van visie naar praktijk

ViaViela staat voor kleinschalige opvang waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, met oog voor de eigenheid van ieder kind en ruimte voor talentontwikkeling. Deze visie, vertaald naar verschillende uitgangspunten in ons pedagogisch beleid, vormt de basis voor de opvang die wij samen met de gastouder willen bieden. Iedere dag weer. Een visie en pedagogisch beleid geven de gastouder richting in haar handelen.

Ondersteuning door ViaViela

Van de ViaViela gastouder wordt verwacht ons pedagogisch beleid te kennen en hier naar te handelen. Om haar hierbij te helpen en het pedagogisch handelen zichtbaar te maken voor ouders en de GGD, kan de gastouder op verschillende vormen van pedagogische ondersteuning rekenen.

 • Theoretische verdieping

  Naast ons pedagogisch beleid bieden we gastouders nog extra theoratische verdieping. Dat doen we in de vorm van een reader en online cursussen.
 • Pedagogisch werkplan

  Een gastouder beschrijft haar pedagogisch handelen in een pedagogisch werkplan. Dat doen we bij ViaViela aan de hand van ons pedagogisch kwaliteitshuis. De vier pedagogische basisdoelen zijn de fundering van het huis. Op basis van vier etages aan pedagogische inzet ontstaat er voor iedere gastouder een eigen invulling.
 • Pedagogische nieuwsbrieven

  Alle ViaViela gastouders ontvangen, vanaf het moment dat ze bij ViaViela starten, iedere 6 weken een pedagogische nieuwsbrief. In deze reeks nieuwsbrieven behandelen we de vier pedagogische basisdoelen afgestemd op de pedagogische inzet; jij als gastouder, andere kinderen, speel-leeromgeving en activiteiten. De nieuwsbrieven hebben als doel om je gastouder extra te helpen bij de vertaling van de theorie naar hun pedagogisch handelen.
 • Baby’s in ontwikkeling

  Gastouderopvang is bij uitstek een geschikte vorm van opvang voor de allerkleinsten. Baby-opvang vraagt om specifieke kennis van je gastouder. Want de ontwikkeling van baby’s gaat in het eerste jaar heel hard. Daarom zoomen we met gastouders in op hun pedagogisch handelen met baby’s. We bieden haar de theorie aan en werken aan een verdiepende aanvulling op haar pedagogisch werkplan.
 • Thema Bewegen

  Als je denkt aan bewegen dan denk je aan activiteiten en de motorische ontwikkeling van kinderen. Het pedagogisch handelen van de gastouder in de vorm van het aanbieden van activiteiten, speelt hier een belangrijke rol in. Samen met gastouders kijken we naar de verschillende leeftijdscategorieën van de opvangkinderen en werken we aan een beweegactiviteitenplan wat daar op aansluit.
 • Speel-leeromgeving

  De manier waarop jouw gastouder haar opvanglocatie heeft ingericht, is van invloed op de manier waarop kinderen samen, alleen of naast elkaar spelen. Het heeft ook invloed op de manier waarop kinderen de ruimte ontdekken en gebruiken. Omdat dat zo belangrijk is, geven we je gastouder de tools om kritisch en creatief naar de inrichting van haar opvanglocatie te kijken.
 • Volgen van de ontwikkeling

  Dit ben ik! is het observatie instrument van ViaViela. Dit instrument helpt jouw gastouder om nog meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en welbevinden van jouw kind. Hierdoor kan je gastouder beter aansluiten bij de belevingswereld van jouw kind en precies datgene aanbieden waardoor jouw kind zich fijn voelt en optimaal kan groeien. Met behulp van Dit ben ik! kan jouw gastouder je op een eenvoudige manier op de hoogte houden van de ontwikkeling van je kind. Hierdoor weet je als ouder nog beter hoe je kind zich voelt en ontwikkelt tijdens de opvang. Je stemt samen met je gastouder af of en hoe je dit observatie instrument het beste in kunt zetten voor jouw kind(eren).
 • Opvoedlijn

  Speciaal voor jou en je gastouder biedt ViaViela een telefonische opvoedlijn aan. Heb jij een specifieke opvoedvraag waar je tips over wilt ontvangen? Dan kun je bellen naar ons telefonisch opvoedspreekuur. Iedere werkdag tussen 09.00 – 17.00 uur zitten de pedagogen van KIKI Kennisinstituut voor jou klaar. Zij zijn te bereiken via 0499-xxx

Enthousiast over ViaViela?

Wij helpen je bij het vinden van een geschikte gastouder. Zo simpel is het.