Waarom ViaViela

Visie op kinderopvang

ViaViela gelooft in gastouderopvang in een kleinschalige en huiselijke omgeving waarbij het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie met het kind op de eerste plaats komt. Alleen dan kunnen kinderen zich veilig voelen en de wereld gaan ontdekken. We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en alle kinderen zijn welkom. Ook kinderen die extra zorg nodig hebben. ViaViela biedt kinderen ruimte om te ontdekken. Zo kunnen kinderen zelf de leiding nemen in hun eigen ontwikkeling en vol zelfvertrouwen opgroeien tot een zelfstandig en uniek individu.

Visie kinderopvang

In de praktijk

Onze visie op gastouderopvang zie je terug in alles wat we doen. Ook in pedagogisch beleid vertalen we onze visie naar uitgangspunten voor het pedagogisch handelen van onze gastouders. Een ViaViela gastouder is zich bewust van haar eigen handelen en geeft op eigen wijze invulling aan de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet kinderopvang. De doelen vormen de basis van ons pedagogisch beleid. Door de basisdoelen consequent te vertalen naar de dagelijkse opvang, geven gastouders van ViaViela actief invulling aan onze drie kernwaarden:

  • Veilige hechting
  • Oog voor de eigenheid van het kind
  • Talentontwikkeling
Pedagogisch beleid

Ondersteuning ViaViela

ViaViela vindt het belangrijk dat iedere gastouder werkt volgens de uitgangspunten van het pedagogisch beleid en de visie op kinderopvang van ViaViela. Daarom ondersteunen we onze gastouders met het vertalen van het pedagogisch beleid naar de eigen gastouderopvang. We bieden verschillende tools, zoals een uitgebreide theoretische verdieping, workshops, een online cursus, een format voor het schrijven van een eigen pedagogisch werkplan en een kindvolgsysteem.

Wat we doen

Enthousiast over ViaViela?

Wij helpen je bij het vinden van een geschikte gastouder. Zo simpel is het.