Veel gestelde vragen

Wijzigingen

Heb je een vraag over een ander onderwerp of staat jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag dan (na inloggen) via de button Contact in Mijngastouderburo.nl.

Naar Mijngastouderburo.nl
Vlinder

Persoonlijke wijzigingen

 • Hoe kan ik mijn opvanguren wijzigen?

  Log in op je persoonlijke pagina in Mijngastouderburo.nl en stuur een bericht via de knop ‘Contact’. Vermeld wat het nieuwe aantal opvanguren per maand wordt en per wanneer. Vervolgens wordt jouw opvangoverzicht aangepast en kun je dit terugzien in Mijngastouderburo.nl. Je ontvangt hiervan een bericht van jouw ViaViela contactpersoon. Geef de wijziging in opvanguren ook door bij Belastingdienst Toeslagen. Heeft jouw gastouder in de huisregels opgenomen dat ze met vaste contracturen per maand werkt, bespreek de wijziging dan eerst met de gastouder. De uren kunnen in dat geval pas worden aangepast na akkoord van de gastouder.

 • Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

  Log in op je persoonlijke pagina in Mijngastouderburo.nl en stuur een bericht met daarin de juiste gegevens via de knop ‘Contact’. Wij gaan deze wijziging vervolgens voor je doorvoeren. Als dit gereed is, zie je de juiste gegevens in Mijngastouderburo.nl.

  Wil je je rekeningnummer wijzigen? Ga dan naar de vraag: Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen.

 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  Log in op je persoonlijke pagina in Mijngastouderburo.nl en stuur een bericht met daarin de juiste gegevens via de knop ‘Contact’. Je ontvangt vervolgens van ons een nieuw formulier ‘Doorlopende machtiging’. Zodra wij deze ondertekend terug hebben ontvangen, wijzigen wij jouw rekeningnummer. De doorgevoerde wijziging zie je vervolgens terug in Mijngastouderburo.nl.

 • Hoe geef ik door dat er een extra kind naar de gastouder gaat?

  Log in op je persoonlijke pagina in Mijngastouderburo.nl en stuur een bericht via de knop ‘Contact’. Geef, zodra bekend, de volgende gegevens door:

  – voorletter(s)
  – voornaam
  – achternaam
  – geslacht
  – BSN
  – geboortedatum
  – startdatum van de opvang
  – aantal opvanguren per maand

  Vervolgens wordt jouw opvangoverzicht aangepast. Geef de opvanggegevens ook door aan Belastingdienst Toeslagen.

 • Mijn kind gaat naar de basisschool. Wat verandert er?

  Vanaf de eerste dag van de maand dat jouw kind naar de basisschool gaat, verandert de opvangsoort. Voorheen was dit dagopvang, nu wordt dit buitenschoolse opvang (BSO). Dit is belangrijk in verband met de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Wijzigingen kunnen alleen per hele maand worden doorgegeven (dit geldt ook bij Belastingdienst Toeslagen). Stuur een bericht via je persoonlijke pagina in Mijngastouderburo.nl via de knop ‘Contact’. Geef hierbij aan wanneer je kind naar de buitenschoolse opvang gaat, voor hoeveel uur en voor welk kind het geldt (als je meer kinderen hebt die naar de gastouder gaan). Zodra deze informatie is doorgegeven, wordt jouw opvangoverzicht gewijzigd. Het nieuwe opvangoverzicht kun je inzien in Mijngastouderburo.nl via de tab ‘Administratie’.
  Vergeet niet om de nieuwe opvangsoort ook door te geven bij Belastingdienst Toeslagen. Wijzig je de kinderopvangtoeslag niet, dan kan het zijn dat je aan het einde van het jaar deze moet terugbetalen.

 • Mijn kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Wat verandert er?

  Als je kind naar het voortgezet onderwijs gaat, vervalt je aanspraak op kinderopvangtoeslag voor dit kind. Deze aanspraak loopt tot de 1e dag van de maand waarin je kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Wil je de opvang voor dit kind stopzetten? Stuur dan een bericht via je persoonlijke pagina in Mijngastouderburo.nl via de knop ‘Contact’. Geef hierbij aan wanneer je kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Het contract voor jouw kind wordt dan vanaf die datum stopgezet.

  Vergeet niet ook Belastingdienst Toeslagen te informeren. Zet je de kinderopvangtoeslag niet stop, dan kan het zijn dat je aan het einde van het jaar moet terugbetalen.

Uurtarief

 • Kunnen jullie het uurtarief van mijn gastouder wijzigen?

  Zodra wij het gewijzigde uurtarief van de gastouder hebben doorgekregen, wordt jouw opvangoverzicht aangepast. Het nieuwe opvangoverzicht kun je inzien in Mijngastouderburo.nl via de tab ‘Administratie’. Vergeet niet het nieuwe uurtarief door te geven bij Belastingdienst Toeslagen.

 • Welk uurtarief op het opvangoverzicht geef ik door aan Toeslagen?

  Op je opvangoverzicht zie je verschillende uurtarieven staan, het ‘Uurtarief gastouder’ en het ‘Uurtarief KOT’. Het ‘Uurtarief KOT’ geef je door aan Belastingdienst Toeslagen. ‘KOT’ staat voor KinderOpvangToeslag. Dit is het uurtarief inclusief de maandelijkse bemiddelingskosten die je betaalt aan ViaViela. Ook over de bemiddelingskosten kun je Kinderopvangtoeslag ontvangen.

  Kinderopvangtoeslag

Overige

 • Wat staat er in de huisregels van een gastouder?

  Huisregels zijn een belangrijk onderdeel van de gastouderopvang. In de huisregels beschrijft de gastouder welke regels er bij het afnemen van de opvang gelden. Denk hierbij onder andere aan afspraken over vakantie, feestdagen en ziekte van gastouder en opvangkindjes. Het is belangrijk om de huisregels goed samen door te nemen, zodat er geen onduidelijkheden zijn. Voor de start van de opvang onderteken je de huisregels. De huisregels die de gastouder opstelt maken tevens onlosmakelijk onderdeel uit van de ‘Overeenkomst van Opdracht’ tussen de gastouder en jou, die ook door jullie allebei ondertekend wordt.

 • Hoe kan ik de gastouderopvang opzeggen?

  Log in op je persoonlijke pagina in Mijngastouderburo.nl en stuur een bericht via de knop ‘Contact’. Vermeld in dit bericht per wanneer de opvang mag stoppen en met welke reden. Hierna wordt jouw contract stopgezet en ontvang je van ons bericht met daarin de stopdatum. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Geef je opzegging daarnaast ook aan de gastouder door, want zij heeft ook een opzegtermijn van 1 maand.