Praktische informatie voor ouders

Kosten

Wist je dat gastouderopvang gemiddeld 20% goedkoper is dan andere vormen van kinderopvang? Grote kans dus dat je geld bespaart door gebruik te maken van een gastouder!

Vlinder

Kosten gastouderopvang

Kies je voor kinderopvang via een erkende gastouder, dan moet je hiervoor gebruikmaken van een gastouderbureau. Je hebt als ouder dus met twee partijen te maken: je gastouder en je gastouderbureau. Beide partijen betaal je maandelijks, afzonderlijk van elkaar en kennen ieder een eigen tarief.

Uurtarief gastouder

Een gastouder die opvang biedt op een eigen opvanglocatie werkt volgens een uurtarief per kind. Hiervoor gelden geen vaste tarieven. Iedere gastouder bepaalt haar eigen uurtarief en legt deze vast in haar huisregels. Gemiddeld kun je uitgaan van een tarief van EUR 6,00 tot EUR 8,50 per kind per uur.

Tarief bemiddeling en begeleiding

Je betaalt je gastouderbureau iedere maand een vergoeding voor bemiddeling en begeleiding. Sommige bureaus hanteren prijzen per uur of kennen aparte inschrijfkosten. Gastouderbureau ViaViela hanteert een bureauvergoeding per maand, dit is een all-in tarief. Er zijn geen inschrijfkosten. Je betaalt ViaViela pas een vergoeding vanaf het moment dat je jouw gastouder hebt gevonden en de opvang werkelijk van start gaat.

Hoogte tarief bemiddeling en begeleiding

De hoogte van de vergoeding die ViaViela rekent voor de bemiddeling en begeleiding is afhankelijk van het aantal opvanguren, het aantal kinderen en de regio waar je woont. Natuurlijk kun je over deze vergoeding bemiddeling en begeleiding kinderopvangtoeslag aanvragen. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kunnen de totale netto kosten dan uitkomen op € 0,50 per kind per uur of hoger. Je ViaViela contactpersoon in jouw regio maakt graag een berekening op maat voor je, zodat je weet welke netto kosten je elke maand hebt. Meld je gratis en vrijblijvend aan voor een berekening op maat.

Aanmelden

Kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang is formele opvang. Dat houdt in dat je, als je aan de voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid in de kosten voor je kinderopvang. Je ontvangt dan iedere maand een bedrag aan toeslag vanuit Belastingdienst Toeslagen. Kinderopvangtoeslag scheelt je flink in het bedrag wat je anders per maand aan opvangkosten kwijt bent. De exacte hoogte van dit bedrag hangt af van de door jou zelf opgegeven opvang- en inkomensgegevens.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om als ouder aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat je gebruik maakt van een erkende gastouder via een gastouderbureau dat geregistreerd staat in het Landelijk Register voor Kinderopvang (LRK). Een gastouder kan zichzelf niet laten registreren in het LRK, dit kan alleen via een gastouderbureau.

Netto opvangkosten zijn lager

Je maandelijkse opvangkosten zijn opgebouwd uit een bedrag wat je jouw gastouder betaalt en een bedrag wat je aan gastouderbureau ViaViela betaalt voor de bemiddeling en begeleiding van je gastouderopvang. Bij elkaar opgeteld zijn dit je bruto opvangkosten per maand. Als jij vervolgens iedere maand kinderopvangtoeslag ontvangt, dan zijn je netto opvangkosten per maand veel lager.

Netto kosten = ouderbijdrage

Op basis van je aanspraak kinderopvangtoeslag ontvang je iedere maand een toeslag over je bruto opvangkosten. Het bedrag wat vervolgens overblijft, het netto bedrag wat jij zelf echt iedere maand betaalt voor jouw kinderopvang, noemen we je ouderbijdrage.

Rekenvoorbeeld

Wat kost gastouderopvang?
Inkomen Modaal
Aantal kinderen 2
Aantal dagen gastouderopvang 2 dagen per week
Bruto tarief
= gastoudervergoeding + vergoeding bemiddeling en begeleiding
€ 7,50 per kind / per uur
Netto tarief
= na aftrek ontvangen Kinderopvangtoeslag
Slechts € 0,50 per kind per uur
Bereken wat jij netto betaalt

Zekerheid

Voordat je start met je opvang via je gastouder, rekenen we jouw opvangkosten voor je uit. Zo heb je zekerheid over je kinderopvang én over de kosten ervan! Wil je alvast een indicatie? Maak een berekening. Of vraag een offerte aan bij je ViaViela contactpersoon in jouw regio. Zij maken graag een berekening op maat voor je.

Enthousiast over gastouderopvang?

Wij helpen je bij het vinden van de gastouder voor jouw gezin. Zo simpel is het.