Praktische informatie voor ouders

Kwaliteitsregister

In Nederland kennen we een kwaliteitsregister binnen de kinderopvang. Alle kinderopvangorganisaties en -professionals die volgens de overheid aan de juiste opleidings- en kwaliteitseisen voldoen om (de bemiddeling van) kinderopvang te verzorgen staan hierin geregistreerd.

Vlinder

Landelijk Register Kinderopvang

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is het kwaliteitsregister waarin alle kinderopvangorganisaties en –professionals geregistreerd staan. Zij kunnen alleen een registratie krijgen als zij aan de juiste opleidings- en kwaliteitseisen voldoen. Het is eigenlijk een soort keurmerk binnen de kinderopvang. Het kwaliteitsregister is een openbaar register. Heeft een gastouder, nanny of gastouderbureau een actieve registratie in het LRK? Dan mag je erop rekenen dat de opvang via deze organisatie goed en betrouwbaar is.

LRK-nummer

Iedereen die in het register staat, krijgt een LRK-registratienummer. Omdat het kwaliteitsregister openbaar is, kun je de registratie van iedere gastouder en gastouderbureau zelf controleren.

GGD rapport

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat informatie over kinderopvangvoorzieningen zoals adresgegevens, inspectierapporten en het registratienummer. Ook vind in het kwaliteitsregister een samenvatting van het GGD inspectierapport en of er is gehandhaafd. Zo zie je snel informatie over de kwaliteit van de opvangvoorziening.

Wie houdt het LRK actueel?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het activeren of deactiveren van een registratie in het LRK. In opdracht van de gemeente controleert de GGD of gastouders en gastouderbureaus voldoen aan de gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen. Voor het activeren of deactiveren van een LRK registratie rekenen sommige gemeenten kosten (leges).

Voorwaarde Toeslagen

Alleen voor opvang via een LRK-geregistreerde gastouder en een geregistreerd gastouderbureau, kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Kiezen voor erkende opvang scheelt je dus behoorlijk in je opvangkosten per maand!

Registratie ViaViela

ViaViela is blij met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de kwaliteitseisen waaraan opvangorganisaties en professionals aan moeten voldoen om hierin geregistreerd te worden en te blijven. Bij ViaViela vind je alleen maar gastouders met een actieve registratie in het kwaliteitsregister. Ook alle ViaViela vestigingen voldoen aan alle voorwaarden, waardoor zij allemaal LRK-geregistreerd zijn. Zo weet je zeker dat gastouderopvang bij ViaViela veilig, gecontroleerd en goed geregeld is.

Enthousiast over gastouderopvang?

Wij helpen je bij het vinden van de gastouder voor jouw gezin. Zo simpel is het.