Praktische informatie voor gastouders

Voorwaarden gastouders

Om als gastouder aan de slag te kunnen moet je aan een aantal eisen voldoen. Je moet geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit is een kwaliteitsregister waar je alleen in staat als jij en jouw opvanglocatie voldoen aan de door de overheid gestelde opleidings- en kwaliteitseisen.

Vlinder

Opleidingseis

Om als gastouder een registratie in het LRK te krijgen moet je om te beginnen in het bezit zijn van:

 • een MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn óf
 • een diploma dat vermeld is op de diplomalijst óf
 • een certificaat goed gastouderschap (behaald voor 2011).

Kwaliteitseisen

Naast de opleidingseis gelden de volgende kwaliteitseisen:

 • Geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

  De volgende certificaten voldoen:

  • Eerste Hulp Bij Ongelukken onderwijs voor baby’s en kinderen van Livis;
  • Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis;
  • Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
  • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van Nedcert;
  • Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
  • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
  • Eerstehulpverlener van NIKTA;
  • Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
  • Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
  • Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

  Voor alle bij ViaViela aangesloten gastouders is de tweejaarlijkse herhaling van de cursus Eerste Hulp aan Kinderen helemaal gratis!

  Eerste Hulp aan kinderen bij ViaViela

  Als gastouder van ViaViela volg je bij Livis de cursus ‘Eerste Hulp aan kinderen’. De theorie kun je gemakkelijk thuis in eigen tempo via internet volgen. Tijdens de praktijksessie leer je de theorie toe te passen onder begeleiding van een ervaren instructeur. Zo leer je omgaan met gevaarlijke situaties die zich mogelijk kunnen voor doen. De praktijkbijeenkomst vindt altijd plaats op een locatie bij jou in de buurt. Geslaagde gastouders ontvangen digitaal het wettelijk erkende Oranje Kruis certificaat.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Deze verklaring vraag je online aan aan en krijg je alleen als blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van je werk als gastouder. Wanneer je opvang verzorgt in jouw eigen huis, moeten eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder ook over een VOG beschikken. Hetzelfde geldt voor andere personen die regelmatig op de opvanglocatie aanwezig zijn. Voor het aanvragen van de VOG dient iedere persoon over een DigiD te beschikken. Gastouderbureau ViaViela helpt je bij het aanvragen van een VOG.
 • Personenregister Kinderopvang (PRK)

  Alle personen, verbonden aan jouw opvanglocatie, die een VOG hebben moeten aanvragen, moeten zich ook inschrijven in het PRK. Voor de inschrijving in het PRK heb je een DigiD nodig en een VOG die niet ouder is dan 2 maanden. De personen die in het PRK zijn opgenomen, worden op basis van hun VOG continue gescreend.
 • Pedagogisch beleid

  Je bent bekend met het pedagogisch beleidsplan van je gastouderbureau en handelt hiernaar.
 • Risico-Inventarisatie en Meldcode

  Je kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en handelt hiernaar.

Overige eisen

Aanvullend aan de opleidings- en kwaliteitseisen voldoe je ook aan de volgende punten:

 • Je bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • Jouw eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • Je bent zelf niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet.
 • Tijdens de opvang spreek je Nederlands, Fries of een andere streektaal mag ook. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken.

Registratie

Als jij en je opvanglocatie aan alle voorwaarden voldoen, volgt je registratie als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Alleen als je een LRK-registratienummer bezit, kunnen ouders die gebruik maken van jouw gastouderopvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Naast de zekerheid over de kwaliteit van jouw opvang, hebben ouders dus ook een financieel voordeel bij het gebruikmaken van een erkende gastouder. Ouders op Viaviela.nl zijn dan ook op zoek naar een gastouder die geregistreerd staat (of wil worden) in het LRK.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Interesse in ViaViela?

Ben jij gastouder en wil je kennismaken met ViaViela? Of wil je gastouder worden? Meld je nu gratis en vrijblijvend aan. Samen kijken we graag wat we voor elkaar kunnen betekenen.