Waarom ViaViela

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van ViaViela is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Wij begeleiden onze gastouders in het werken volgens dit pedagogisch beleid.

Stevige, deskundige basis

Als gastouder doe je niets liever dan jouw opvangkinderen een veilig en vertrouwd gevoel geven en ontdekken waar hun talenten liggen. Het pedagogisch beleid van ViaViela geeft gastouders een stevige deskundige basis waarmee zij zelf inhoud kunnen geven aan veilige, ontwikkelingsgerichte gastouderopvang met oog voor de eigenheid van het kind.

Pedagogisch beleid

Kernwaarden

Drie kernwaarden in het pedagogisch beleid van ViaViela:

  • Veilige hechting
  • Oog voor de eigenheid van het kind
  • Talentontwikkeling

Basisdoelen

Vier pedagogische basisdoelen bepalen hoe je als gastouder in de praktijk handelt:

  • Het bieden van emotionele veiligheid.
  • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
  • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie.
  • Overdragen van waarden en normen.

GGD test je kennis

De GGD test of je je bewust bent van jouw eigen pedagogische handelen en wil weten hoe jij de vier pedagogische basisdoelen als gastouder in de praktijk brengt.

Het beleid van ViaViela in beeld

Bekijk in één minuut hoe onze visie er in de praktijk uitziet.

Pedagogisch kader

Het pedagogisch kader gastouderopvang laat zien waarom het zo belangrijk en leuk is om een gastouder te zijn. Het meer is dan ‘even op de kinderen passen’. In dit boek staat veel informatie die een gastouder kan gebruiken om haar werk te kunnen doen met voorbeelden, uitleg, tips en ideeën.

Bekijk het Pedagogisch kader

Handboek Pedagogiek voor gastouders

Van iedere pedagogisch professional in Nederland wordt verwacht dat deze werkt volgens de vier pedagogische basisdoelen. Maar wat betekenen deze theoretische doelen nou eigenlijk voor je dagelijkse opvang? ViaViela helpt je op praktische wijze bij het vinden het antwoord op deze vraag.

Download het handboek Pedagogiek voor gastouders

Interesse in ViaViela?

Meld je dan direct aan!

Aanmelden