Andere kinderen

Emotionele veiligheid

Deze nieuwsbrief is onderdeel van een reeks aan nieuwsbrieven behorende bij het pedagogisch kwaliteitshuis van ViaViela. Ben je nog niet bekend met het kwaliteitshuis en/of de pedagogische nieuwsbrieven. Lees dan eerst de introductie.

Pedagogiek voor gastouders

Emotionele veiligheid
Jij als gastouder
Theorie
Activiteiten
Pedagogisch kwaliteitshuis

De vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang vormen de basis voor het pedagogisch beleid van ViaViela. Als gastouder breng je dit pedagogisch beleid dagelijks in de praktijk met jouw opvang. ViaViela biedt je handige tools die je hierbij ondersteunen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het Pedagogisch kwaliteitshuis.

Pedagogisch beleid van ViaViela

Welkom in de eerste kamer op de eerste verdieping!

De kamer die dit keer aan bod komt, bevindt zich op de eerste verdieping van het kwaliteitshuis. Deze verdieping draait om de interactie tussen je opvangkinderen onderling. Het eerste pedagogische basisdoel dat bij deze kamer hoort, is het bieden van emotionele veiligheid. We geven je meer informatie over het begeleiden van het groepsproces binnen jouw opvang. Hoe zorg je ervoor dat ieder kind zich prettig voelt in de groep? Ook delen we twee activiteiten waarmee jij binnen jouw opvang direct aan de slag kunt!

Sociale relaties

Als gastouder bied je opvangkinderen de kans om met elkaar op te trekken. Misschien hebben je opvangkinderen overwegend dezelfde leeftijd of is het leeftijdsverschil juist groter. Wat de samenstelling van je opvanggroep ook is; de onderlinge relaties tussen de kinderen veranderen regelmatig. Dit komt omdat kinderen zich ontwikkelen, hun emoties veranderen en er ontstaan nieuwe behoeften. Elk kind wil die behoeften en belangen bevredigd zien. Dus vindt er voortdurend onderlinge afstemming plaats: met ruzie, het sluiten van vriendschappen, emoties, samen spelen of liever even alleen. Uiteindelijk leidt dit tot vaste, herkenbare patronen van onderling sociaal handelen. In dit proces, dat vooral spontaan tot stand komt, speel jij een belangrijke rol.

Gastouder als groepsbegeleider

Als gastouder draag je bij aan de socialisatie van jouw opvangkinderen, een van de pedagogische basisdoelen. Jouw opvang is als het ware een mini-maatschappij, waarbinnen jij het goede voorbeeld geeft en de kinderen ondersteunt. In nieuwsbrief 5 lees je hier meer over. Er zijn verschillende manieren waarop jij als gastouder voor veilige, fijne sfeer kunt zorgen, waarbinnen ruimte voor onderlinge interactie ontstaat:

  • Geef ruimte aan vriendschap

    Vriendschap tussen kinderen is belangrijk. Een vriendschap geeft plezier en emotionele veiligheid. Daarnaast tillen vriendjes hun spel vaak samen naar een hoger niveau. Kinderen dagen elkaar onderling uit en leren veel van elkaar. Het is wetenschappelijk bewezen dat het hebben van vrienden op jonge leeftijd een positieve invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling, sociale competenties, het gevoel van eigenwaarde en hierdoor ook het schoolsucces van kinderen.
  • Laat voorbeeldgedrag zien

    Jij geeft als gastouder het goede voorbeeld in hoe je respectvol en plezierig met anderen om gaat. Je laat zien hoe je het gezelschap van anderen waardeert en hoe je samen plezier kunt hebben. Het is hierbij belangrijk je gevoelens te benoemen, ook in een conflictsituatie of als je even een mindere dag hebt. Door je gevoelens te delen, leren je opvangkinderen zich verplaatsen in een ander. Dit helpt om elkaars gedrag te begrijpen en sneller tot een oplossing te komen. Daarna kan de fijne en veilige sfeer weer worden voortgezet.
  • Zorg dat je zelf minder in het middelpunt staat

    Als gastouder ben jij vaak de leider van de groep. Je bent de organisator en leidt alles in goede banen. Wil je echter de onderlinge interacties stimuleren? Dan kun je je -waar mogelijk- beter even uit deze rol terugtrekken. Leun eens achterover en kijk wat er gebeurt zonder dat je meteen ingrijpt of oplossingen aandraagt. Je zult zien hoe goed kinderen dan samen tot oplossingen en samenspel komen. Tijdens dit soort momenten ontstaan de leukste gesprekken en situaties!

ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het pedagogisch kwaliteitshuis. Het kwaliteitshuis vormt de kapstok waaraan jij al jouw kennis en ervaring kunt ophangen. Daarmee maak je, aan de hand van praktische voorbeelden, jouw pedagogisch handelen zichtbaar. Voor jezelf, voor ouders en voor de GGD.

Lees meer over het kwaliteitshuis

Jouw kwaliteitshuis

Jij bent als gastouder de stabiele factor in jouw opvang en waarborgt de emotionele veiligheid van al je opvangkinderen door aan te sluiten bij de basisbehoeften van ieder kind. We raden je aan om minimaal 3 keer per dag 5 minuten 1 op 1 contact te hebben met ieder kind.

Aan de slag

Ga aan de slag met activiteiten die speciaal gericht zijn op 'Andere kinderen' en het basisdoel 'Emotionele veiligheid'

Iedereen is anders

Bij deze activiteiten staat het thema ‘iedereen is anders’ centraal. Op een speelse manier ontdek je samen met je opvangkindjes wat de verschillen en overeenkomsten zijn en dat iedereen zichzelf mag zijn.

Download activiteit 1

Positieve sfeer

Kinderen voelen zich over het algemeen meer aangetrokken tot kinderen die dezelfde dingen leuk vinden en in dezelfde leeftijdsfase zitten. Wanneer er veel verschillen zijn kunnen ze hier negatief op reageren. Het is daarom belangrijk dat jij een positieve sfeer creëert binnen jouw opvang.

Download activiteit 2

Meer weten?

Dit filmpje laat een mooi voorbeeld zien van de interactie tussen kinderen bij een gastouder.