Speel-leeromgeving

Emotionele veiligheid

Deze nieuwsbrief is onderdeel van een reeks aan nieuwsbrieven behorende bij het pedagogisch kwaliteitshuis van ViaViela. Ben je nog niet bekend met het kwaliteitshuis en/of de pedagogische nieuwsbrieven. Lees dan eerst de introductie.

Pedagogiek voor gastouders

Emotionele veiligheid
Jij als gastouder
Theorie
Activiteiten
Pedagogisch kwaliteitshuis

De vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang vormen de basis voor het pedagogisch beleid van ViaViela. Als gastouder breng je dit pedagogisch beleid dagelijks in de praktijk met jouw opvang. ViaViela biedt je handige tools die je hierbij ondersteunen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het Pedagogisch kwaliteitshuis.

Pedagogisch beleid van ViaViela

Welkom in de eerste kamer op de tweede verdieping…

In deze nieuwsbrief lees je meer over de emotionele veiligheid van kinderen en hoe de speel-leeromgeving van jouw opvang hier optimaal aan bijdraagt. Ook delen we twee activiteiten waarmee je op praktische wijze werkt aan een veilige en vertrouwde omgeving.

Spelen als motor van de ontwikkeling

Kinderen gaan niet alleen relaties aan met andere kinderen en volwassenen, maar ook met hun omgeving en de natuur. Ze zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Door kinderen ruimte te geven om zelf te ontdekken en ervaringen op te doen, stimuleer je hun natuurlijke drijfveer om de wereld om hen heen te willen begrijpen en verkennen. Je laat kinderen zich verbazen en verwonderen, prikkelt hun zintuigen en schept een omgeving waarin veel te zien en te ontdekken valt. Zo ontwikkelen je opvangkinderen zich spelenderwijs.

Jouw rol binnen de speel-leeromgeving

Als gastouder zorg je voor een veilige en stabiele basis. Je reageert sensitief op de signalen van kinderen en komt tegemoet aan hun basisbehoeften. Als kinderen zich bij jou veilig en geborgen voelen, zijn ze klaar voor de volgende stap: het ontdekken van de omgeving. Een goede speelomgeving noemen we ook wel een speel-leeromgeving. Deze bestaat uit een binnen- en buitenruimte. Verder zijn veiligheid, structuur, en vertrouwen vaste ingrediënten voor een optimale speel-leeromgeving.

  • Veiligheid

    Jij vangt kinderen op in jouw eigen veilige, huiselijke sfeer. De kleinschaligheid van je opvang vormt een mooi uitgangspunt voor een veilige basis. Jij bent het vaste gezicht voor de kinderen en de kinderen kennen elkaar. Hierdoor ontstaat een gevoel van geborgenheid. Deze emotionele veiligheid is ontzettend belangrijk en maakt dat kinderen vertrouwen op zichzelf en hun omgeving en zich kunnen ontplooien.
  • Structuur

    Binnen een veilige speel-leeromgeving zijn ook orde en structuur belangrijk. Wanneer kinderen weten wat ze kunnen verwachten, geeft dit houvast. Verschuif je elke week de meubels of geef je het speelgoed regelmatig een andere plek, dan kan dit voor onrust en een onveilig gevoel zorgen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je kinderen nooit mag verrassen, maar het is goed om in je opvang vast te houden aan een basisstructuur.
  • Zorg dat je zelf minder in het middelpunt staat

    De kinderen binnen jouw opvang moeten op je kunnen bouwen. Jij kijkt en luistert goed naar hen en zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid. Je benadert ieder kind op een positieve manier en hebt een sensitieve, responsieve houding waarbij je op een passende manier op signalen en behoeften reageert. Met deze benadering geef je kinderen het vertrouwen om te gaan ontdekken en ontwikkelen. Ze weten dat wat er ook gebeurt, jij de veilige basis bent waarop ze altijd terug kunnen vallen.

ViaViela ondersteunt je met tools die je helpen het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen. Zo werken we met een pedagogisch werkplan in de vorm van het pedagogisch kwaliteitshuis. Het kwaliteitshuis vormt de kapstok waaraan jij al jouw kennis en ervaring kunt ophangen. Daarmee maak je, aan de hand van praktische voorbeelden, jouw pedagogisch handelen zichtbaar. Voor jezelf, voor ouders en voor de GGD.

Lees meer over het kwaliteitshuis

Jouw kwaliteitshuis

Jij bent als gastouder de stabiele factor in jouw opvang en waarborgt de emotionele veiligheid van al je opvangkinderen door aan te sluiten bij de basisbehoeften van ieder kind. We raden je aan om minimaal 3 keer per dag 5 minuten 1 op 1 contact te hebben met ieder kind.

Aan de slag

Ga aan de slag met activiteiten die speciaal gericht zijn op de 'Speel-leeromgeving' en het basisdoel 'Bieden van emotionele veiligheid'

Vast dagritme

Een manier om een veilige speel-leeromgeving te scheppen, is het aanhouden van een vast dagritme. Dit maak je bijvoorbeeld zichtbaar door pictogrammen of dagritmekaarten op te hangen aan een muur. Zo weten kinderen waar ze aan toe zijn. Bij deze activiteit ga je aan de slag met het dagritme van jouw opvang.

Download activiteit 1

Veilige hoekjes

Een veilige speel-leeromgeving heeft knusse en veilige hoekjes waar kinderen zich even terug kunnen trekken en om bijvoorbeeld een boekje te lezen of te ontspannen. Bij activiteit 2 geven we je handvatten voor het inrichten van deze hoekjes.

Download activiteit 2

Meer weten?

Wil je meer weten over veilige hechting? Volg dan de online cursus ‘Baby’s in ontwikkeling’. Log hiervoor in op je persoonlijke pagina van Mijngastouderburo.nl.

Cursus volgen